Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op donderdag 8 april

De gemeenteraad houdt op donderdag 8 april weer een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt ook deze keer geheel digitaal via MS Teams.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat echter niet overal over. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is.

Het mag ook over onderwerpen gaan die worden geagendeerd voor de commissievergaderingen van april. De commissievergaderingen kennen echter ook een eigen spreekrecht. Het verdient geen aanbeveling om tweemaal hetzelfde verhaal te doen. De commissieagenda’s staan inmiddels op de website en worden op dinsdag 6 april in de Brug vermeld.

De commissievergaderingen kennen overigens ook zelf de mogelijkheid van spreekrecht.

Vooraf aanmelden

Wie gebruik wil maken van het raadsspreekuur, moet zich uiterlijk op woensdag 7 april voor 17.00 uur telefonisch (038-339 41 57) aanmelden bij de griffie. Als aanmelder ontvangt u dan een link om digitaal te kunnen aanhaken. Beschikt u niet over MS Teams, dan wordt naar een oplossing gezocht.

Na tijdige telefonische aanmelding kan de aanmelder op donderdag 8 april rond 19.00 uur gebruik maken van het (digitale) raadsspreekuur.