Lintjesregen gemeente Kampen

Tijdens de traditionele lintjesregen bracht Burgemeester Bort Koelewijn bij 12 inwoners van de gemeente Kampen een Koninklijke onderscheiding langs. Vanwege de Covid-maatregelen werd de onderscheiding door een huisgenoot opgespeld.

Bij de volgende inwoners werd een Koninklijke onderscheiding opgespeld:

De heer H. van den Belt, Grafhorst / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Al 38 jaar is de heer Van den Belt één van de vaste kerkorganisten van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland in Grafhorst. Sinds 1980 is de heer Van den Belt lid van de jaarlijkse kascommissie en zet hij zich sinds 2002 in voor het tuinonderhoud van deze kerk. Daarnaast wordt er binnen het gezin Van den Belt al vele jaren wekelijks een cliënt van Abdullam Gehandicaptenzorg Muiderheim opgevangen. In het verleden was de heer Van den Belt 21 jaar penningmeester van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag “Het Visnet” te Grafhorst.

Mevrouw G. Gnodde, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Gnodde is actief als vrijwilliger binnen de Eudokiakerk te Kampen. Zo heeft zij voor meerdere alleenstaande zusters binnen de kerk mantelzorg verricht en is zij sinds 2020 avondkoster. Daarnaast is zij actief als avondgastvrouw bij verzorgingstehuis de Amandelboom. Mevrouw Gnodde is sinds 2010 penningmeester van de SCB (Steun Cristenen Buitenland). Deze stichting verleent praktische en financiële steun aan diaconale projecten van de Hongaars Gereformeerde kerk in Roemenië. Daarnaast is zij als vrijwilliger werkzaam bij de voedselbank en werkt zij in de tweedehandswinkel Waypoint.

De heer H. Harder, Wilsum/ Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Harder is sinds 1994 directeur van het SNS Historisch Centrum, waar ook het Frans Walkate Archief onder valt. Het centrum is er voor het behoud en de verbreiding van de kennis – in woord en beeld, het bijeenbrengen, beheren en toegankelijk maken van de historische archieven, het bevorderen van onderzoek, onderwijs, publicaties en exposities. De heer Harder kreeg bij zijn aanstelling als beheerder van het Frans Walkate Archief (FWA), twee hoofdtaken: het beheer van de voor Kampen zeer belangrijke collectie van de Nuts spaarbank én de uitgifte van de Kamper Almanak in zijn toenmalige vorm. In de daarop volgende 25 jaar heeft de heer Harder meer dan vanuit een normaal dienstverband verwacht mag worden beide “instituten” weten te verbeteren en vooral ook voor de stad Kampen weten te behouden. De heer Harder is mede initiatiefnemer en zeer actief betrokken bij de Stichting WegVanKunst. Daarnaast is hij een bevlogen natuuronderzoeker, die als lid van de natuurvereniging IJsseldelta deelneemt aan vele vogel- en planten-onderzoeken in de IJsseldelta. Vanaf 2017 is de heer Harder voorzitter van het Nutsdepartement Kampen.

De heer T. Hennephof, Kampen/ Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Hennephof was vanaf de oprichting in 1994 tot oktober 2019 voorzitter van de Stichting tot behoud Kamper Botters. Meer dan 25 jaar zette hij zich met ziel en zaligheid in voor deze stichting. De Stichting tot behoud van Kamper Botters heeft als doel het herstellen en in ere houden van Kamper visserijvaartuigen als bijdrage tot behoud van het cultureel erfgoed van de stad Kampen in het algemeen en als tastbaar bewijs van haar historische betekenis als visserijstad in het bijzonder. Het bevorderen van belangstelling voor botters, punters en andere klassieke vissersvaartuigen, als ‘varende monumenten’. Jaarlijks organiseert deze stichting de Oostwalbotterwedstrijd.

 De heer G.H. Kamphof, IJsselmuiden/ Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Kamphof is sinds 2005 ambtsdrager in de Hervormde gemeente “De Hoeksteen” te IJsselmuiden. Daarnaast verzorgt hij sinds 2014 rondleidingen in museum De Stadsboerderij van stichting Streekmuseum “Ons Erfgoed” en is hij lid van de adviescommissie in verband met de herverdeling van kavels op Kampereiland. In het verleden was de heer Kamphof ambtsdrager in de Hervormde gemeente te Kampereiland, secretaris van de Agrarische Bedrijfsvoering afd. Kampen, bestuurslid kinderkoor De Lenteklokjes, penningmeester en later voorzitter van Ds. Joh. van de Wendeschool, lid van de werkgroep Oprichting en daarna bestuurslid van de stichting Kampereiland, bestuurslid van het CDA Kampen, bestuurslid en voorzitter van de Regioraad Zwolle van Coberco en adviseur voor het zendingsproject Halma Hera te Indonesië.

De heer K. Koers, Kampen/ Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Koers heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van multifunctioneel ontmoetingscentrum “Ons Erf” te Kampereiland. Ruim 24 jaar heeft hij zich verdienstelijk gemaakt voor de Stichting “Ons Erf”. De heer Koers was actief betrokken bij de oprichting van de Vereniging Streekbelangen Kampereiland vanuit de Stichting Ons Erf, waar hij van 2010 tot 2019 secretaris was. Ook binnen Hervormde gemeente Kampereiland heeft de heer Koers zich verdienstelijk gemaakt. Zo heeft hij 8 jaar als diaken en vier jaar als voorzitter van de Kerkenraad gediend. Vanaf 2011 tot op heden is de heer Koers voorzitter van de missionaire groep “Kampereiland helpt” en is hij nauw betrokken bij de activiteiten die ondernomen worden om geld en goederen in te zamelen voor de projecten in Roemenië. De heer Koers heeft zich in het verleden vele jaren met volle enthousiasme ingezet als bestuurslid voor IJsclub Wintervreugd en Oranjevereniging Kampereiland.

De heer D. Koster, Kampen/ Lid in de orde van Oranje–Nassau
Binnen de sport heeft de heer Koster zich ingezet bij gymvereniging CGVU, korfbalvereniging Wit-blauw, maar vooral voor gymvereniging Wilhelmina. Dhr. Koster was 25 jaar actief als hoofdtrainer bij Wilhelmina. Daarnaast vervulde hij taken als beheerder van Sporthal De Reeve, timmerman bij het bouwen van decors en organisator bij de jaarlijkse uitvoeringen. Nog steeds is de heer Koster actief en betrokken bij Wilhelmina. Via een bestuursfunctie in de Kamper Sportraad zet hij zich in voor heel sportend Kampen en omliggende gemeenten.

De heer A. Mateboer, Kampen/ Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Mateboer is sinds 2009 tenor in het Groot Omroepkoor. Daarnaast is hij zangpedagoog, dirigent van het popkamerkoor Musical Art en organisator van het jaarlijkse muzikale evenement Scratch Kampen. Vanuit het Groot Omroepkoor is hij vanaf 2014 betrokken bij de organisatie van een soortgelijk evenement: het jaarlijkse Meezingconcert in TivoliVredenburg. Sinds 1990 is hij commissielid van de Cantatediensten in de Burgwal. De heer Mateboer is van meet af aan bij de organisatie van deze diensten betrokken geweest: als solist, maar minstens zo belangrijk: als contactpersoon die ervoor zorgt dat de vocale solopartijen door goede, professionele solisten vertolkt worden. In het verleden was de heer Mateboer ook actief binnen de Nederlands Gereformeerde Kerk te Kampen. Hij was onder andere betrokken bij het organiseren van de middagpauzediensten en hij was vele jaren cantor in deze kerk.

De heer J. Plender, Kamperveen/ Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Plender maakte naast zijn werk als agrariër ook tijd vrij om zich in te zetten voor de gemeenschap in Kamperveen en in Pacureni (Roemenië). Vanaf 1998 is de heer Plender lid van verschillende besturen, commissies en de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Kamperveen. Daarnaast is hij vanaf 2013 vrijwillig actief als bezoekheer bij opvanghuis voor dak- en thuislozen “De Herberg” in Zwolle. Van 2013 tot op heden is de heer Plender bestuurslid van het koor Christelijke Zangvereniging “Door Eendracht Verbonden”. Vanaf 2016 is hij voorzitter. In het verleden heeft de heer Plender ook vele jaren deel uitgemaakt van het schoolbestuur van basisschool De Zaaier in Kamperveen.

 Mevrouw D. Schrijver – Boer , IJsselmuiden / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Schrijver was tot voor kort een zeer gewaardeerd vrijwilliger binnen woonzorgconcern IJsselheem, locatie Maarlenhof te IJsselmuiden, voordat zij daar in vaste dienst trad. In 2005 begon zij als facilitair medewerker in het restaurant. Later werd zij ook vrijwilliger op zaterdagmorgen om bij bewoners met somatische en dementieklachten koffie te schenken. Zij was destijds breed inzetbaar als vrijwilliger binnen Maarlenhof.

Ook is mevrouw Schrijver al vele jaren bestuurslid bij Zangvereniging Deborah en Barak van de Hersteld Hervormde gemeente “De Wijngaard”. Naast administratieve en facilitaire zaken, zorgt zij voor inkopen en cadeaus bij lief en leed. Mevrouw Schrijver is in het verleden ruim 15 jaar actief geweest voor de plaatselijke werkgroep van Stichting Bonisa. Deze interkerkelijke stichting is bewogen met de nood van christenen en onbereikten in Azië. Daarnaast was zij enkele jaren bezoekdame namens de Nederlandse Patiëntenvereniging.

De heer P.H. Treep, Kampen/ Ridder in de orde van Oranje–Nassau
De heer Treep was lange tijd actief binnen de lokale, regionale en landelijke politiek. In 1979 werd hij lid van het campagneteam van het CDA en een aantal jaar later werd hij lid van het algemeen bestuur CDA Overijssel en fractieondersteuner van de CDA-fractie van Provinciale Staten Overijssel. De heer Treep was vervolgens CDA raadslid in Kampen, fractievoorzitter, lid van het presidium en voorzitter van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling. In de periode 2009-2014 was de heer Treep wethouder in de gemeente Kampen. Daarnaast was hij lid van het landelijk CDA Sportnetwerk, lid van de VNG Commissie Milieu en Mobiliteit en was hij regelmatig in Den Haag voor overleg over de Omgevingswet. Gedurende de jaren 1994 tot 2003 was de heer Treep lid van het algemeen bestuur van het Waterschap (IJsseldelta, Groot Salland, Reest en Wierden). Naast zijn politieke carrière zette de heer Treep zich jarenlang belangeloos in voor de sport in Kampen en in de regio. Ruim 24 jaar was hij actief als vrijwilliger bij Korfbalvereniging Wit-Blauw te Kampen, waar hij naast vele bestuursfuncties o.a. ook jeugd/seniorentrainer en organisator van het schoolkorfbaltoernooi was. Daarnaast was hij enkele jaren lid van de jeugd- en selectiecommissie van de Overijsselse Korfbal Bond en trainer van de jeugdselectie. Hij was medeoprichter en later bestuurslid van de Kamper Sportraad. Van 2010 tot 2018 was de heer Treep bestuurslid van Topsport Overijssel Regio Zwolle. Sinds 1998 is de heer Treep actief voor Korfbalvereniging DOS Kampen/Veltman. Ook binnen deze korfbalvereniging vervulde hij diverse functies, waaronder hoofd-, jeugd en seniorentrainer en verzorgde hij de wedstrijdverslaglegging. In 2018 werd de heer Treep voorzitter van deze korfbalvereniging. Sinds 1975 is de heer Treep KNKV-scheidsrechter en sinds 1997 docent/examinator bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond. Naast alle voorgaande taken is de heer Treep ook voorzitter van de Stichting Kamper Struikelstenen, bestuurslid RTV IJsselmond, voorzitter van de wijkkerkenraad Open Hof te Kampen, voorzitter van de beroepingscommissie Open Hof en lid van de algemene kerkenraad Protestantse Kerk Kampen.

Mevrouw G. Van de Wetering – Riezebos, IJsselmuiden / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Van de Wetering is een vrijwilliger die naastenhulp hoog in het vaandel heeft staan. Zo is zij al ruim 15 jaar een enthousiaste vrijwilliger binnen verzorgingshuis De Maarlenhof in IJsselmuiden. Zij is begonnen als vrijwilliger bij de toenmalige ‘eten aan tafel groep’, waar een broodmaaltijd werd verzorgd voor deelnemers van de toenmalig groepsverzorging. Later was zij werkzaam in de binnentuin en bij de zaterdag koffiegroep. Momenteel is zij nog steeds actief als kerkelijk vrijwilliger, waar zij helpt met koffieschenken en gezelschap houden van de ouderen bij ontspanningsactiviteiten. Vanaf 2007 zet mevrouw Van de Wetering zich belangeloos is voor de werkgroep Naastenhulp van de Gereformeerde Gemeente Kampen. Ook wordt zij regelmatig uitgenodigd om oorlogsverhalen te vertellen aan kinderen op diverse basisscholen in Nederland. Mevrouw Van de Wetering verzorgde in het verleden rondleidingen op de Museumboerderij van Kampereiland en zette zich jarenlang in als ledenwerver voor de Nederlandse Patiëntenvereniging.