Gemiddeld 19,2 leerlingen per docent in Kampen

Sterke daling aantal leerlingen per docent in Overijssel

In Overijssel is het gemiddeld aantal leerlingen per basisschoolleraar in vijf jaar met 6,5 procent gedaald. Dit is een sterkere afname dan het landelijk gemiddelde van -3,2 procent. In Overijssel was de afname het sterkst zichtbaar in de gemeente Wierden. Dit en meer blijkt uit het onderzoek van online opleidingsinstituut Laudius naar de leerling-leraarratio, op basis van de meest recente DUO-data.

Volgens de meest recente data geeft een Nederlandse basisschoolleraar les aan gemiddeld 18,1 leerlingen. In Overijssel ligt dit gemiddelde lager, op 17,7 leerlingen per docent.

Leerling-leraarratio daalt het sterkst in Wierden
Binnen de provincie  daalde de leerling-leraarratio het sterkst in de gemeente Wierden. Het aantal leerlingen per basisschoolleraar nam hier met maar liefst 19 procent af. Ook in Olst-Wijhe (-17,5 procent) en Hellendoorn (-17,5 procent) was er een sterke daling.

In de gemeente Zwolle nam het aantal leerlingen per docent juist het sterkst toe, met 6 procent. Ook is de druk op leraren toegenomen in de gemeente Dalfsen (+1,2 procent).

Meeste leerlingen in Zwolle en Kampen
Leraren hebben het het drukst in de gemeente Zwolle. Hier geven docenten aan gemiddeld 20,7 basisschoolleerlingen les. Ook in de gemeenten Kampen (19,2 leerlingen) en Dalfsen (19) hebben leraren gemiddeld veel kinderen onder hun hoede. Docenten in de gemeente Hof van Twente geven aan de minste aantal kinderen les: gemiddeld 15.

De leerling-leraarratio per Overijsselse gemeente is te vinden op: https://www.laudius.nl/footer/leerling-leraarratio

Meer leerlingen in grote steden
In de drie grote steden nam de leerling-leraarratio in dezelfde periode toe, namelijk met 7,1 procent in Amsterdam en 9 procent in Rotterdam. In Den Haag steeg de leerling-leraarratio het sterkst met 9,1 procent.