Nieuw bestuur voor jongerentak Groenlinks Overijssel

Afgelopen zaterdag heeft de afdeling DWARS Overijssel, de GroenLinkse jongeren, haar nieuwe bestuur gekozen op het zomercongres. Met de keuze voor een nieuw bestuur komt er een einde aan het bestuur Van Straaten II en begint bestuur van de Beek I.

Met het verkiezen van Laura van de Beek hebben de leden van DWARS Overijssel gekozen voor een voorzitter die geen vreemde is binnen de politiek in de provincie. De 23-jarige van de Beek is in het verleden campagneleider geweest voor DWARS Overijssel en jongerenraadslid in Zwolle. Momenteel is ze campagneleider voor GroenLinks Overijssel en schaduwfractielid voor GroenLinks Hardenberg. In december won van de Beek de Mensenrechtenmens prijs van het College voor de Rechten van de Mens voor haar werk om jongeren en politiek in verbinding te brengen met elkaar. Daar komt nu het voorzitterschap van DWARS Overijssel bij. Naast Laura van de Beek zijn Midas Finkers uit Olst-Wijhe (Secretaris), Michiel van Mierlo uit Zwolle (Campagne & Communicatie en vicevoorzitter) en Anne Christina Faber uit Kampen (Algemeen Bestuurslid) verkozen tot het nieuwe bestuur van DWARS Overijssel.

Het bestuur wil zich het aankomend jaar richten op de gemeenteraadscampagne, het aantrekken van nieuwe leden voor de organisatie en het organiseren van uitdagende en informerende evenementen voor leden en niet-leden. Ook willen ze de samenwerking met andere Politieke Jongeren Organisaties en GroenLinks afdelingen in de provincie verbeteren.