Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling 21-06-2021

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling 21-06-2021
1 Opening
2 Vaststellen van de agenda Open/Sluit
3 Mededelingen
4 Rondvraag voor aanwezige portefeuillehouders Open/Sluit
5 Besluitenlijst van 27 mei 2021 Open/Sluit
6 Termijnagenda Open/Sluit BESPREEKSTUKKEN Open/Sluit
7 Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0 Open/Sluit OPINIËRENDE ONDERWERPEN Open/Sluit
8 Opinienota Concept bouwsteen wonen Open/Sluit
9 Opinienota Ontwerpvarianten Gebiedsontwikkeling Sonnenbergkwartier Open/Sluit
10 Tussenstand Parallelweg 1 en 2 Open/Sluit INFORMATIEVE ONDERWERPEN Open/Sluit
11 Informatienota Stand van zaken herhuisvesting Voedselbank IJsselmuiden Open/Sluit
12 Startnotitie Ontwikkeling Fietsplan gemeente Kampen Open/Sluit
13 Informatienota Transitie en Transformatie Binnenstad Open/Sluit
14 Sluiting