Vergadering Commissie Inwoners 22-06-2021

 • 1 Opening
 • 2 Vaststellen van de agenda
 • 3 Mededelingen
 • 4 Rondvraag voor aanwezige portefeuillehouders
 • 5 Vaststellen besluitenlijst van 25 mei 2021
 •  6 Termijnagenda
 •  INFORMATIEVE ONDERWERPEN
 • 7 Informatienota Rapportage Ombudsfunctie Sociaal Domein juli t/m december 2020
 • 8 Informatienota taakstelling SAMBIQ
 •  HAMERSTUKKEN
 • 9 Raadsvoorstel aanvraag Vangnetuitkering 2020
 • 10 Sluiting