Wethouder Geert Meijering (CDA) maakt overstap naar NS

Vandaag heeft Geert Meijering de gemeenteraad geïnformeerd deze zomer te stoppen als wethouder namens het CDA in de gemeente Kampen. Na ruim zeven jaar stapt hij eind augustus over naar NS. Fractievoorzitter Jan Marskamp vindt het jammer dat Meijering vertrekt, maar heeft begrip voor zijn keuze. “Wij zijn hem veel dank verschuldigd.”

Zelf zegt Geert Meijering over zijn besluit: “Als geboren en getogen Kampenaar is het buitengewoon eervol wethouder te zijn van deze mooie gemeente. Samen met mijn collega’s bouwen aan de toekomst van Kam-pen en de Regio Zwolle doe ik tot op de dag van vandaag met veel plezier. Het wethouderschap is echter per definitie eindig. Daarom heb ik – aan het einde van mijn tweede periode – de tijd genomen om na te denken over de toekomst. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik graag aan de slag wil bij een bedrijf met een duidelijke maatschappelijke opdracht. NS is dat bij uitstek. Hoewel ik daarmee mijn wethouderschap met pijn in het hart ga beëindigen, heb ik daarom de kans om te gaan werken bij NS met beide handen aan-gegrepen.”

Na de verkiezingen van 2014 werd Meijering wethouder in de gemeente Kampen. Hij is onder andere ver-antwoordelijk voor Economische Zaken, Jeugdzorg en Sport. “Voor een christendemocraat is ‘samenleven doe je niet alleen, maar met iedereen’ een belangrijk uitgangspunt. Als wethouder is mijn insteek altijd ge-weest om samen met anderen de beste keuzes te maken voor alle Kampenaren. Ik hoop dat dit zichtbaar is geweest.”

Fractievoorzitter Jan Marskamp van CDA Kampen vindt het jammer dat Meijering vertrekt, maar heeft be-grip voor zijn keuze: “Het is ontzettend fijn om met Geert samen te werken. Hij heeft zich ruim zeven jaar met hart en ziel ingezet, moeilijke dossiers opgelost én in debatten tussen de gemeenteraad en het college een verbindende rol vervuld. Of het nu ging om het realiseren van het nieuwe bedrijventerrein Spoorlan-den, de herinrichting van het Groene Hart of het sluiten van het Kamper Sportakkoord; Geert deed het met gedrevenheid, dossierkennis en een gezonde dosis humor. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en wensen hem veel geluk bij zijn volgende stap.”

Bij NS wordt Meijering als manager public affairs onderdeel van het team van de regiodirectie Noordoost (Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland). Hij gaat werken aan de strategische positionering van NS richting provincies, gemeenten, vervoerders en belangenorganisaties. Om ruime afstand te creëren tussen zijn huidige en toekomstige werk, zal hij geen actieve rol in Overijssel vervullen tot 2023. Meijering: “Ik kijk ernaar uit bij dit mooie bedrijf aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren aan belangrijke maat-schappelijke opgaven, zoals het versterken van de (internationale) spoorverbinding tussen de regio Noord-oost, de Randstad en Duitsland, de ontwikkeling van stationsgebieden en te zorgen voor een snelle, duur-zame en prettige treinreis van deur tot deur.”

Tot aan zijn zomervakantie werkt Meijering als wethouder onverminderd door aan onder andere een goede behandeling van de Perspectiefnota in de gemeenteraad, het Corona Herstelplan en de renovatie van het hoofdveld bij Go-Ahead Kampen. Eind augustus treedt hij in dienst bij NS. CDA Kampen verwacht voor het zomerreces een opvolger te presenteren.