Raadsvergadering gemeente Kampen 24-06-2021

1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Besluitenlijst raadsvergadering 3 juni 2021
4 Mededelingen
5 Raadsvoorstel Perspectiefnota 2022-2025