Startsein klinkt voor bouwteam Spoorlanden

Samen met Dura Vermeer en Anacon-Infra zet de gemeente Kampen zich vanuit een gezamenlijk bouwteam in om de bereikbaarheid, communicatie en leefbaarheid op bedrijventerrein Spoorlanden te verbeteren. Het bouwteam geeft samen met de Beheerorganisatie Spoorlanden Zendijk invulling aan de revitalisering van het bedrijventerrein. Het ziet daarbij kansen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en vergroening om het bedrijventerrein toekomstbestendiger te maken. Na de zomer start de uitvoering van de werkzaamheden aan de Spoorstraat vanaf het Kraton tot en met de westelijke kruising met de Spoordwarsstraat.

Revitalisering Spoorlanden

De afgelopen jaren is er door zowel de ondernemers als gemeente Kampen geïnvesteerd in de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden. Het bouwteam gaat nu aan de slag met het openbaar gebied. Door hier meer eenheid en structuur in aan te brengen, wordt de uitstraling van het bedrijventerrein verbeterd. Deze werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. In fase 1a wordt de Spoorstraat vanaf het Kraton tot en met de westelijke kruising met de Spoordwarsstraat aangepakt. Via een aanbestedingstraject heeft de gemeente Kampen Dura Vermeer aangesteld als bouwer om de werkzaamheden in deze fase uit te voeren. Dura Vermeer is een familiebedrijf van 166 jaar oud en is actief op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. De komende periode staat in het teken van het uitwerken van het ontwerp voor fase 1a. Na de vakantieperiode start het bouwteam met de uitvoering.

Gezamenlijk project

Het bijzondere aan de revitalisering van Spoorlanden is dat het echt een project voor en door de ondernemers is. Geert Meijering, wethouder Economie bij gemeente Kampen: “Spoorlanden is een mooi voorbeeld van een bestaand bedrijventerrein dat door de gemeente en het bedrijfsleven in gezamenlijkheid duurzaam wordt aangepakt. Als gemeente verzorgen we de herinrichting, waarbij ook aandacht is voor de beheeropgave. Samen met de bedrijven en pandeigenaren op het bedrijventerrein, vertegenwoordigd door de Beheerorganisatie Spoorlanden Zendijk, zorgen we ervoor dat het bedrijventerrein er ook in de toekomst uitnodigend bij blijft liggen en het hier prettig en veilig werken is. Door de samenwerking met de beheerorganisatie is het mogelijk om de kwaliteit van het bedrijventerrein naar een hoger plan te tillen, dan wat alleen de gemeente kan doen met de beschikbare middelen.” Dit saamhorigheidsgevoel is ook voelbaar in het bouwteam. “Dankzij onze uitgebreide ervaring met het werken in bouwteams kun je Dura Vermeer een echte bouwteamspecialist noemen,” aldus André van der Vegt, Directeur bij Dura Vermeer. Hij vervolgt, “Als familiebedrijf zit samenwerken en oog hebben voor de omgeving en elkaar echt in ons DNA. Wij zijn dan ook blij dat we samen met de gemeente Kampen en Anacon-Infra in bouwteamverband bijdragen aan de toekomstbestendigheid van industrieterrein Spoorlanden.”