Standplaatsen bij Reevediep tijdelijk mogelijk

De gemeente Kampen wil deze zomer tijdelijk standplaatsen bij het Reevediep toestaan. Deze toestemming geldt voor de maanden augustus en september. Belangstellenden kunnen zich tot en met 1 augustus 2021 bij de gemeente melden.

Binnen het huidige standplaatsenbeleid zijn standplaatsen alleen mogelijk bij winkelcentra in de wijken. Dit beleid is vastgesteld in 2009. Komend najaar werkt het college aan nieuw standplaatsenbeleid. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden op andere locaties, waaronder het gebied bij het Reevediep.

De afgelopen periode zijn er verzoeken binnengekomen voor een standplaats bij het Reevediep. Op basis van het huidige beleid zijn deze verzoeken afgewezen. Het college wil ruimte geven aan deze initiatieven en geeft daarom, vooruitlopend op nieuw standplaatsenbeleid, tijdelijk toestemming voor de zomermaanden.

Wethouder Albert Holtland: “Onze gemeente is volop in ontwikkeling. Daardoor is er op meer locaties behoefte aan standplaatsen. Met de tijdelijke toestemming geven wij ondernemers de ruimte. Dit maakt de omgeving rond het Reevediep nog aantrekkelijker voor een bezoek aan het gebied.”

Aanmelden voor een standplaats

Iedereen die belangstelling heeft voor een standplaats bij het Reevediep kan zich tot en met 1 augustus 2021 aanmelden via info@kampen.nl. Het is belangrijk om daarbij duidelijk aan te geven om wat voor standplaats het gaat en voor welke dagen er belangstelling is. Na 1 augustus 2021 worden de aanvragen beoordeeld en ontvangen de aanmelders zo snel mogelijk bericht. Afhankelijk van de belangstelling vindt eventueel een loting plaats om de standplaatsen toe te wijzen.

Het college heeft besloten om standplaatsen op deze locatie op korte termijn mogelijk te maken. Hierdoor is de aanmeldperiode beperkt.