Hervormd Kerkkoor Kampen huldigt jubilarissen bij start koorseizoen

Het is nu (bijna) na corona en na al die maanden dat we verplicht thuis moesten zitten heeft het Hervormd Kerkkoor Kampen ook haar leden weer bij elkaar geroepen. Eerst voor een jaarvergadering en vanaf woensdag 15 september hopen ze weer samen te zingen. Gelukkig kent het koor veel trouwe leden, wat ook wel blijkt uit het feit dat er een aantal jubilarissen konden worden gehuldigd. Egbert Knoeff, Hennie Bastiaan en Bep Polinder waren 25 jaar lid en kregen een zilveren koorspeld. Het echtpaar Klaas en Andie van Dijk waren 40 jaar lid, ze werden beide erelid en kregen een gouden koorspeld. Gerda Beelen, Thea Fuykschot, Jannie Penninkhof en Jannie Plette waren 50 jaar lid en kregen een glasgravure. Natuurlijk werden alle jubilarissen ook verrast met een bos bloemen

Tekst gaat verder onder foto

Deze jubilarissen en vele andere leden, bleven het koor trouw, ook toen er niet gezongen kon worden. Het Hervormd Kerkkoor Kampen is daar heel dankbaar voor! En nu kijkt het koor weer vooruit, op naar de toekomst. De te repeteren liederen zijn inmiddels uitgezocht. Voor de leden ligt een tijd waarin er geoefend gaat worden voor de Kerst. Mooie kerstliederen met het plan om die op Kerstavond en 1e Kerstdag ten gehore te brengen in de Bovenkerk van Kampen, in de hoop dat dit jaar Kerst niet zo stil zal zijn als het afgelopen jaar.

Veel koren hebben het erg moeilijk (gehad) in de corona tijd. En sommige koren hebben helaas moeten beslissen om helemaal te stoppen. En wat dat confronterend, om te zien dat in het tijdsbestek van 18 maanden corona zoveel opgebouwd werk teniet is gedaan. Veel koren zijn op zoek naar nieuwe leden, hun deuren staan voor u open, ze heten u van harte welkom. Ook bij het Hervormd Kerkkoor Kampen bent u of jij, dame of heer, van harte welkom! Er staat een stoel voor u klaar en een map met prachtige muziek. Liederen die een leven lang mee gaan. Gezelligheid, waar we allemaal zo naar op zoek zijn na die oorverdovende stilte. Kom gewoon eens langs en zing mee. Het kan, geheel vrijblijvend. Dan kunt u straks ook vertellen over het koor waarin u zingt. Een koor vol gezelligheid en met mooie liederen. Liederen met een boodschap die iedere stilte doet verstommen. De deur van de Broederkerk staat voor u open op woensdagavond. Het koor begint om 20.00 uur met de repetitie.