Historisch Centrum Overijssel gaat verder onder nieuwe naam

Historisch Centrum Overijssel gaat zich nog nadrukkelijker toeleggen op het behoud en het verbeteren van de (digitale) bruikbaarheid van Overijsselse erfgoedcollecties. Het doel is de geschiedenis van Overijssel voor iedereen beschikbaar te maken. Deze nieuwe koers wordt benadrukt door een nieuwe naam: Collectie Overijssel.

Historisch Centrum Overijssel is ontstaan door een fusie van het gemeentearchief Zwolle en Rijksarchief Overijssel in 2001. In 2016 trad de gemeente Deventer toe tot de Gemeenschappelijke Regeling. In de afgelopen 20 jaar is de wereld enorm veel veranderd, net zoals de erfgoedsector. Als organisatie die met publiek geld wordt gefinancierd, is het belangrijk om mee te bewegen en de vraag te stellen op welke manier je maatschappelijk van betekenis bent en blijft.

Tekst gaat verder onder video

Digitale wereld

De maatschappelijke waarde van Collectie Overijssel bestaat uit het behouden en bruikbaar maken van historische overheidsinformatie en collecties in Overijssel. De droom is een duurzaam bruikbare erfgoedcollectie Overijssel: informatie en inspiratie voor iedereen, over verleden, heden en toekomst. In de wereld om ons heen wordt alles steeds meer digitaal. Deze verandering biedt kansen, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Het doel van Collectie Overijssel is dan ook om de collecties op een drempelloze en gebruiksvriendelijke manier beschikbaar te stellen, en dan bij voorkeur digitaal.

Vincent Robijn, directeur van Collectie Overijssel vertelt: “Onze nieuwe koers steunt op twee pijlers: digitalisering en denken vanuit het netwerk. Innovatieve digitalisering, zoals handschriftherkenning door slimme software, biedt ongekende mogelijkheden voor het beter toegankelijk maken van historische collecties. We willen de komende jaren het complete gedigitaliseerde archief van de Statenresoluties op deze manier ontsluiten, in opmaat naar de viering van 500 jaar Overijssel in 2028. Denken vanuit het netwerk betekent dat wij gaan doen waar we echt goed in zijn, en dat is collectiebeheer en -ontsluiting. Het vormgeven en presenteren van de verhalen uit het verleden, via tentoonstellingen, educatie en evenementen, willen we overlaten aan onze partners in het netwerk die juist daar heel goed in zijn. Denk aan Deventer Verhaal en ANNO, museum in de maak, onderwijs en creatieve makers. Zo versterk je elkaar binnen het netwerk.”

Collectie

Van archieven van overheden, beelden van persfotografen tot prenten en museale objecten: de door Collectie Overijssel beheerde collecties zijn onvervangbare getuigen en waardendragers uit het verleden waarop het geheugen van de provincie gefundeerd is. Collectie Overijssel zet zich in om deze collecties duurzaam te bewaren voor de toekomst en toegankelijk te maken voor veelzijdig gebruik in het heden. En daarom staat de ‘collectie’ centraal in de nieuwe naam.

De collecties bekijken of benieuwd naar de ontwikkelingen? Bekijk de nieuwe website via www.collectieoverijssel.nl