Stichting Stadsherstel Kampen organiseert open avond over belang van een kerkenvisie

Sinds 2019 biedt het Ministerie van OCW gemeenten middelen om een integrale kerkenvisie op te stellen. Hiermee wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen?

Om hierover meer duidelijkheid te krijgen houdt Stichting Stadsherstel Kampen op 4 november 2021 een open avond. Namens Het Oversticht vertelt mevrouw Mireille Dosker hoe dit in de provincie Overijssel is opgepakt en hoe gemeenten er in het algemeen mee bezig zijn. Theo van Mierlo neemt ons mee naar de situatie in Kampen met betrekking tot de Kamper Kerken en hun historie. Inmiddels wordt ook in de gemeente Kampen gewerkt aan een kerkenvisie, de opsteller hiervan hebben we uitgenodigd om u en ons bij te praten over de voortgang in de gemeente Kampen.

U leest het goed, het is een open avond, dat betekent dat iedereen, die zich aanmeldt, welkom is. De avond wordt gehouden in de Leuke Hanzestad, IJsseldijk 12 in Kampen op donderdag 4 november. De aanvang is 19.30 uur en vanaf 19.15 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee.

Wij hebben er, om toch afstand te kunnen houden, voor gekozen om de zaal in theateropstelling gereed te laten zetten. Bij binnenkomst wordt u gevraagd om uw QR-code te laten scannen.

U bent van harte welkom en kunt zich tot 31 oktober a.s. aanmelden via info@stadsherstelkampen.nl