Provinciale partijen presenteren gezamenlijk actieplan van 5 miljoen

Dertien partijen uit de provinciale politiek presenteren vandaag een gezamenlijk actieplan voor het komende jaar. De oppositie- en coalitiepartijen hebben een akkoord bereikt over tien doelen waarvoor ze in totaal ruim vijf miljoen euro willen uittrekken. Hun plan wordt vandaag ingediend door Frederik Tattersall (OCL, oppositie) en Annemieke Wissink (PvdA, coalitie), mede namens CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, PVV, SP, D66, SGP, FMO, Partij voor de Dieren en de Groep Schönbaum.

Het is voor het eerst dat Overijsselse partijen op deze manier samenwerken. Bij de voorjaarsnota stonden de Overijsselse oppositie en coalitie nog lijnrecht tegenover elkaar. Alle voorstellen van de oppositie werden toen weggestemd. “Zo’n dieptepunt wilden we niet nog eens meemaken,” schrijven de partijen. “Daarom hebben we de koppen bij elkaar gestoken om samen een plan te schrijven dat op de breedst mogelijke steun kan rekenen.”

€1.700.000 – Ondergrondse verkabeling ’s Heerenbroek

Het grootste bedrag wordt gereserveerd voor het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen bij ’s Heerenbroek. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om een langslepende kwestie op te lossen. Inwoners van ’s Heerenbroek wachten al sinds 2009 op duidelijkheid over de toekomst van de hoogspanningslijnen.

€750.000 – Groenblauwe dooradering

Houtwallen, meidoornhagen en oude poelen: het zijn karakteristieke onderdelen die het aanzicht van het Overijsselse landschap bepalen. Maar ze verdwijnen in rap tempo. Net als boerenlandvogels als de grutto en de kievit, die door verandering van het landschap in de verdrukking komen. De provincie zet extra geld in om landschapselementen aan te leggen en te herstellen.

€520.000 – Impuls voor de fiets

De provincie investeert ruim een half miljoen extra in het aanleggen en veiliger maken van fietspaden en fietsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een fietspad bij natuurgebied Engbertsdijksvenen

€500.000 – Erfcoaches

Erfcoaches ondersteunen agrariërs met het zoeken naar een eerlijk verdienmodel en het verbeteren en verduurzamen van hun erf. Ze doen belangrijk werk voor een sector die het zwaar heeft. De provincie trekt een half miljoen uit zodat de erfcoaches meer agrariërs kunnen helpen met hun toekomst.

€500.000 – Faunaknelpunten

De provincie geeft de komende tien jaar ruim tien miljoen euro uit aan de aanleg van oversteekplaatsen voor wild. Op die manier wordt de veiligheid op de weg en het dierenwelzijn verbeterd. Maar er zijn in Overijssel nog twintig andere urgente knelpunten waar regelmatig reeën, otters of dassen worden doodgereden. Door een half miljoen extra uit te trekken kan een aantal van deze locaties aangepakt worden.

€400.000 – Handhaving in het buitengebied

Er is grote behoefte aan meer blauw in het bos. Het platteland van Overijssel krijgt steeds meer te maken met criminaliteit: van drugs- en afvaldumping tot illegale motorcross. Effectieve bestrijding van zulke misstanden vraagt om voldoende uniformen én om coördinatie van handhaving. Boswachters, opsporingsambtenaren, politie en marechaussee moeten op één lijn samenwerken om de veiligheid op ons uitgestrekte platteland te handhaven. Om die gecoördineerde samenwerking te verbeteren maakt de provincie €400.000 euro vrij.

€250.000 – Vitale vakantieparken

Een aantal vakantieparken in Overijssel heeft het moeilijk. Op zulke parken liggen verpaupering, uitbuiting van arbeidsmigranten en andere criminele en ondermijnende activiteiten op de loer. De provincie maakt geld vrij om de veiligheid aan te pakken en de parken te revitaliseren, bijvoorbeeld door ze een nieuwe functie te geven op het gebied van natuur of wonen.

€240.000 – Gescheperde schaapskuddes

Traditionele schaapherders en hun kuddes hebben het al jaren financieel moeilijk. Ze zijn afhankelijk van een aantal subsidierelingen waarvan de provinciale in 2021 afloopt. Met het wegvallen van dat geld dreigen de kuddes failliet te gaan. De partijen geven het provinciebestuur de opdracht om de provinciale regeling voor 2022 te verlengen. In de tussentijd wordt gezocht naar een structurele financiering voor de herders en hun schapen.

€240.000 – Productieregeling cultuur

De provincie moet startende en kleine toneel- dans- of theatergezelschappen een handje te helpen, vinden de partijen. Zij moeten ook aanspraak kunnen maken op provinciale subsidies, bijvoorbeeld om een voorstelling op te zetten. Daarvoor maakt de provincie ruim twee ton beschikbaar.

De SGP maakt als enige partij voorbehoud bij deze regeling en zal de regeling niet steunen. De partij heeft principiële bezwaren tegen het soort producties dat uit de regeling gefinancierd kan worden.

€100.000 – Wooninitiatieven voor ouderen

Ook in Overijssel is de woningmarkt overspannen. Niet alleen starters en jongeren hebben daar last van, ook veel senioren zitten ‘vast’ in huizen die eigenlijk niet meer bij hun omstandigheden passen. Door passende woonvormen te vinden voor ouderen kan de doorstroming op de woningmarkt bevorderd worden. De provincie investeert een ton in regioteams die met name deze doorstroming gaan bevorderen.