Autlook gaat verder onder vlag zorgorganisatie PGVZ

Vanaf 1 januari 2022 gaat Autlook zelfstandig en met behoud van naam verder onder de vlag van zorgorganisatie PGVZ. Fijn voor de cliënten van Autlook, want voor hen verandert er niets, zij behouden de eigen begeleiding.

De naderende pensioengerechtigde leeftijd in combinatie met teruglopende gezondheid van één van de directieleden, maakt dat de leiding van Autlook zich de afgelopen periode heeft georiënteerd op mogelijkheden om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Hierbij was het voor Autlook essentieel dat de kwaliteit, maar ook de visie op goede begeleiding en ondersteuning en de unieke – in de loop der jaren bewezen – werkwijze ook in de nieuwe constructie gehandhaafd kan blijven. Hiervoor was het nodig dat een samenwerkingspartner werd gevonden die een overgang op deze gewenste wijze kan faciliteren.

Tekst gaat verder onder foto

Laura Kleijn (Autlook), Jan Bouwmeester (Autlook) en Gosse Noppert (PGVZ)

De organisatie werkt al een aantal jaren samen met PGVZ binnen de WMO en denkt op deze wijze een goede stap te maken en de toekomst van Autlook te bestendigen. PGVZ zal Autlook op een aantal gebieden faciliteren en versterken en andersom. Autlook zal gebruik kunnen maken van de voordelen van de omvang van PGVZ en PGVZ haalt autisme specifieke kennis, deskundigheid en borging in de ambulante zorg in huis. Dit specialisme is een mooie aanvulling op de diensten die PGVZ al biedt.

Autlook, gevestigd te Zwolle, biedt dienstverlening aan jongeren en volwassenen met autisme en aan iedereen die professioneel of persoonlijk bij hen betrokken is. Autlook ondersteunt door het bieden van deskundigheidsbevordering aan teams bij vragen op het gebied van wonen, werken, studie en vrijetijd in het werkgebied Zwolle, Kampen, Apeldoorn en Steenwijk. PGVZ biedt zorg en begeleiding op het gebied van thuiszorg, dagbesteding, wonen met zorg en ambulante begeleiding.