Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op woensdag 9 februari

Op woensdag 9 februari houdt de gemeenteraad van 19.00 tot 19.30 weer een raadsspreekuur. Door de geldende coronamaatregelen wordt het raadsspreekuur digitaal via MS Teams gehouden. Omdat raads- en commissieleden aansluitend een andere activiteit hebben, moet het raadsspreekuur op tijd worden beëindigd.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat echter niet overal over. Vaak is dat het college. Het advies is dan ook om eerst contact op te nemen met het college of de ambtelijke organisatie.

Het mag tijdens het raadsspreekuur in principe ook over onderwerpen gaan die worden geagendeerd voor de commissievergadering van maandag 14 en dinsdag 15 februari, maar die vergaderingen kennen ook een eigen spreekrecht. Het verdient de voorkeur om daarvan gebruik te maken: het is namelijk niet de bedoeling om tweemaal over hetzelfde onderwerp (in) te spreken.

Wilt u inspreken over onderwerpen die op de woensdagavond 16 februari voor ‘Commissie in gesprek met het college’ zijn geagendeerd, dan vragen wij u hiervoor (wel) gebruik te maken van dit raadsspreekuur.

De commissieagenda’s worden in de Brug van dinsdag 8 februari gepubliceerd en waren al vanaf donderdag 3 februari op de raadswebpagina (kampen.raadsinformatie.nl) te lezen.

Vooraf aanmelden

Inwoners die van het raadsspreekuur gebruik willen maken, moeten zich uiterlijk dinsdag 8 februari voor 17.00 uur telefonisch aanmelden bij de griffie via het telefoonnummer 038-3394157.

Alleen inwoners die zich tijdig telefonisch hebben aangemeld, kunnen op woensdag 9 februari om 19.00 uur gebruik maken van het raadsspreekuur. Voor wie niet over MS Teams beschikt, kan naar het stadhuis komen en gebruik maken van gemeentelijke apparatuur. Bij aanmelding wordt onder andere gevraagd of MS Teams voor de aanmelder beschikbaar is.