Kampen leest door! [video]

Een boekenbrigade van leerlingen, elke les Nederlands starten met vrij lezen, nieuwe boeken kopen, een teamtraining voor alle docenten en een nieuw taalbeleid. Dit zijn enkele voorbeelden die genoemd worden door de scholen voor voortgezet onderwijs in Kampen. Voorbeelden van wat er nu al gebeurt om de leesmotivatie van de jongeren in Kampen te vergroten. De ambitie is om hier de komende jaren samen fors op in te gaan zetten.

In de Stadskazerne werd op 17 februari het convenant ‘Kampen leest door!’ ondertekend door de scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs, de Bibliotheek Kampen en de gemeente Kampen. Dit convenant is een vervolg op het eerdere convenant ‘Kampen leest!’ van eind 2019, waaronder de besturen voor primair onderwijs hun handtekening zetten. Op vrijwel elke basisschool zijn de leerlingen inmiddels gewend dat er een rijk gevulde schoolbibliotheek staat, dat er dagelijks tijd is voor vrij lezen en wordt voorgelezen. Ook worden er regelmatig leuke nieuwe boeken gepromoot of gesprekjes gevoerd over boeken en is er eens per week een leesconsulent van de Bibliotheek op school.

Tekst gaat verder onder video

Jongeren motiveren

De ondertekenaars van het convenant zetten zich in voor een geletterde gemeente, waarin iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. Hiervoor is het noodzakelijk dat jongeren gemotiveerd zijn en blijven om te lezen. Dit gaat niet vanzelf. Nederlandse jongeren vinden lezen steeds minder leuk en lezen ook steeds minder goed. Dat blijkt uit internationale onderzoeken die jaarlijks plaatsvinden. Het Almere College, het Ichthus College, de Pieter Zandt scholengemeenschap en gespecialiseerd voortgezet onderwijs de Spanker vertellen dat zij willen zorgen voor een positieve leescultuur op hun locaties. Zij vinden het belangrijk om hiervoor samen te werken met de Bibliotheek en om onderling ervaringen uit te wisselen. Ze beloven ook dat ze extra aandacht zullen besteden aan kinderen die thuis minder met boeken in aanraking komen of een taalachterstand hebben.

Lezen is vooral ook leuk!

Namens de gemeente Kampen ondertekende wethouder van onderwijs Jan Peter van der Sluis het convenant. “Net als de scholen en de Bibliotheek Kampen vinden wij het erg belangrijk dat het taalbeleid van het primair onderwijs nu wordt doorgezet naar het voortgezet onderwijs. Want wie leest leert de wereld, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Met het primair onderwijs hebben we een goede basis gelegd waar we nu op voortborduren. Wij ondersteunen daarom Bibliotheek Kampen en het onderwijs, zodat zij samen het programma ‘Bibliotheek op school’ vorm kunnen geven. Dat maakt het lezen van boeken nog toegankelijker. Want lezen is niet alleen belangrijk, het is vooral ook leuk!”

Je leven lang lezen en ontwikkelen

De Bibliotheek zal in de samenwerking de rol van adviseur, aanjager en verbinder oppakken. “Wij werken al samen met verloskundigen, met het consultatiebureau, de kinderopvang, het basis- en speciaal onderwijs. En nu dus ook met het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daar zijn we hartstikke blij mee. We gunnen het alle kinderen en jongeren om op te groeien tussen mooie en interessante boeken. Want boeken zorgen ervoor dat je kunt wegdromen bij een fijn verhaal, op reis kunt gaan in je hoofd, anderen en jezelf beter leert begrijpen of nieuwe dingen leert over iets dat je interessant vindt. Wie leest blijft zich ontwikkelen.”