Onderzoek naar restanten middeleeuwse stadsmuur Kampen

De gemeente gaat donderdag 10 maart onderzoek doen in het Kamper Stadspark naar de mogelijke aanwezigheid van restanten van de middeleeuwse stadsmuur. Vorig jaar is in het stadspark een boom gekapt, aan de overzijde van de Beukelaar aan de 2e Ebbingestraat. De boom was in slechte staat. Nu is er ruimte ontstaan om te gaan graven zonder de wortels van andere bomen te beschadigen. De gemeente gaat de wortels van de gekapte boom verwijderen en bekijken of hier nog resten van de oude stadsmuur te vinden zijn. 

Voor het onderzoek worden twee sleuven gegraven. Het deel van de stadsmuur hier dateert uit de periode 1462-1505.“Als de restanten er kwalitatief goed uitzien, dan kunnen deze mogelijk permanent getoond worden en onderdeel uitmaken van het stadspark”, licht wethouder Albert Holtland toe. De wal van het park waar het onderzoek plaatsvindt, wordt weer netjes afgewerkt als er geen (geschikte) resten van de stadsmuur aangetroffen worden.

Het Kamper Stadspark is een groen rijksmonument en graafwerk is hier slechts beperkt mogelijk.

De bomen mogen namelijk geen schade oplopen. De gekapte boom stond circa 80 meter ten noorden van de Cellebroederspoort. In het stadspark loopt hier een wal. Het vermoeden is dat hier segmenten van de stadsmuur in schuil gaan. Tot ver in de 19de eeuw werden de muren hier gehandhaafd als waterkering. In 1863 maakten de muurresten plaats voor een dijk. Al in 1876 verloor de dijk zijn waterkerende functie na verhoging van de Dronther Zeedijk. Daarna werd de wal wat aangepast om deel uit te maken van het park.

Het is tot dusver onbekend hoeveel van de stadsmuur overgebleven is. De gemeente is al vanaf 2018 bezig om te bekijken of delen van de stadsmuur in het Kamper Stadspark opgegraven kunnen worden om ze, met een passende afwerking, permanent ten toon te stellen. In 2018 zijn restanten van de stadsmuur gevonden langs weerszijden van de Cellebroederspoort. Deze restanten bleken helaas van onvoldoende kwaliteit om blijvend zichtbaar te maken in het park.

De 2e Ebbingestraat wordt op 10 maart deels afgezet met hekken. Het blijft mogelijk om door de 2e Ebbingestraat te rijden. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.