Subsidieregeling voor organisaties en verenigingen zoals buurt- en dorpshuizen

Voor instellingen en verenigingen die door de coronacrisis in de problemen komen, heeft het college van burgemeester en wethouders nog één keer een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld. De subsidie is bedoeld voor lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, lokale verenigingen voor amateurkunst en dorps-, wijk- en buurthuizen. Voor de tijdelijke subsidieregeling is bijna € 45.000 beschikbaar. De ondersteuning is maximaal € 5.000 per organisatie.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “De coronamaatregelen zijn nu zo goed als voorbij, maar de pandemie heeft een zware wissel getrokken op deze organisaties. Omdat veel van de activiteiten stil hebben gelegen, is een groot deel de inkomsten weggevallen. Daardoor hebben organisaties met een eigen accommodatie met moeite de eindjes aan elkaar geknoopt. Met deze tijdelijke subsidieregeling willen wij een financiële ondersteuning bieden om de gevolgen van de coronacrisis te doorstaan. Wij willen dat de coronacompensatie ook echt daar terechtkomt waarvoor het bedoeld is en komen daarom met deze subsidieregeling.”

Het Rijk heeft in 2020 aan de gemeente middelen ter compensatie van de coronacrisis beschikbaar gesteld voor maatschappelijke relevante organisaties. Het college van gemeente Kampen heeft nu bijna  € 45.000,- vrijgemaakt om deze organisaties te ondersteunen.

Omdat het heel verschillende organisaties zijn, is gekozen voor het op maat inzetten van beschikbare middelen. Daarvoor is de ‘Tijdelijke subsidieregeling coronacrisis, voor instellingen en verenigingen gemeente Kampen’ vastgesteld.

De voorwaarden

Subsidie wordt alleen verstrekt aan organisaties met maatschappelijk belang, die zonder subsidie niet kunnen blijven bestaan. Ook moet de organisatie aantonen zelf alles te hebben gedaan om de uitgaven te verlagen, uitgaven uit te stellen of inkomsten naar voren te halen.

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Ook maatschappelijk belangrijke organisaties die normaal geen subsidie van de gemeente Kampen ontvangen, kunnen een aanvraag doen voor deze tijdelijke subsidieregeling.

Subsidie aanvragen Op www.kampen.nl/coronasubsidie is meer informatie te vinden over deze tijdelijke regeling. De subsidie kan vanaf 9 maart tot 30 april 2022 via een online aanvraagformulier aangevraagd worden. Als het beschikbare bedrag is besteed, dan wordt geen subsidie meer verstrekt.