Dijkgraaf zoekt nieuwe bestuursleden voor “Tweede Kamer van het waterschap”

In aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2023 is Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op zoek naar nieuwe bestuursleden die actief willen worden in het algemeen bestuur. “Dit is zeg maar de Tweede Kamer van ons waterschap”, legt dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman uit. Daarom start op woensdag 13 april in Zwolle de cursus Actief voor het waterschap. De cursus biedt deelnemers de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van WDODelta. Met deze cursus hoopt het waterschap mensen enthousiast te maken om actief te worden in het bestuur. Aanmelden voor deze gratis cursus kan via www.wdodelta.nl/verkiezingen

Dirk-Siert Schoonman kijkt alvast vooruit naar nieuwe bestuursleden: “Nieuwe mensen in het bestuur nemen frisse en nieuwe ideeën mee. Dat is mooi, want we werken aan onze dijken, onze sloten en kanalen en onze rioolwaterzuiveringen, maar bovendien dragen wij bij aan de klimaatrobuustheid van ons gebied. Dit betekent dat we bestand moeten zijn tegen de extremen in het weer. Zowel tegen teveel water als tegen te weinig, zoals de vele neerslag van enkele weken terug en de droge zomers die we al hebben meegemaakt. Daarnaast werken wij aan de energietransitie, circulariteit en biodiversiteit. Bestuurder zijn bij een waterschap is een verantwoordelijke en uitdagende taak. Steeds vaker is er een rol voor ons waterschap bij grote maatschappelijke uitdagingen in Overijssel en Drenthe.

Tekst gaat verder onder foto

Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman

Wie wil ontdekken of dit iets voor hem of haar is, nodig ik van harte uit om deel te nemen aan de cursus.” Voor wie is de cursus bedoeld? Waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water. En voor de bescherming tegen teveel water. Hoe? Dat leer je in de cursus Actief voor het waterschap. Deze cursus is voor alle inwoners binnen het werkgebied van WDODelta die meer willen weten over de taken van het waterschap en mogelijk interesse hebben zich hiervoor in te zetten, bijvoorbeeld als lid van het algemeen bestuur.

Het programma is zeer gevarieerd. Deelnemers aan de cursus vergroten hun theoretische kennis van het waterschap en diens plaats in de Nederlandse politiek. Daarnaast is er aandacht voor het verbeteren van vaardigheden, zoals effectief vergaderen. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties, deelnemers wonen een deel van een vergadering bij en ontmoeten natuurlijk diverse mensen die nu al actief zijn voor WDODelta, zoals de dijkgraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Locatie: hoofdkantoor Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186 in Zwolle. Tijd: 19.30 – 22.00 uur.

1. Introductie en kennismaking (woensdagavond 13 april)

· Hoe werkt het waterschap en waar werkt het waterschap aan?

· Gesprek met een aantal leden van het algemeen bestuur van het waterschap.

2. Politiek en besluitvorming (woensdagavond 20 april)

· Verkiezingen, politieke partijen en geborgde zetels

· De besluitvorming binnen een waterschap

· Vaktaal van het waterschap

3. Het algemeen bestuur (dinsdagavond 10 mei)

· Taken en rollen van het algemeen bestuur

· Speeddaten met zittende algemeen bestuursleden

· Financiën van het waterschap

4. Training effectief vergaderen (woensdagavond 18 mei)

(debat, presentatie van standpunten en gesprekstechnieken)

5. Bijwonen vergadering van het algemeen bestuur (dinsdagmiddag 31 mei)

Meer informatie?

De cursus Actief voor het waterschap is ontwikkeld door ProDemos en de Unie van Waterschappen. Op www.wdodelta.nl/verkiezingen vindt u informatie over de cursus en over hoe geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen kan contact worden opgenomen met het waterschap via 088 – 233 1200 of verkiezingen@wdodelta.nl