Remmelt de Boer informateur nieuwe coalitie in Kampen

De fracties in de gemeenteraad van Kampen hebben maandagavond overlegd over het proces om te komen tot een nieuwe coalitie. De ChristenUnie Kampen is na de verkiezingen met zes zetels de grootste partij gebleven in Kampen. Om de eerste fase in het proces op een goede manier vorm te geven, heeft de ChristenUnie Kampen Remmelt de Boer voorgedragen als informateur.

Alle fracties hebben het voorstel aanvaard. De ChristenUnie benadrukt dat zij in dit proces wil optrekken met alle andere fracties in de raad.

Remmelt de Boer heeft veel bestuurlijke ervaring. Hij was onder meer wethouder in Kampen in de periode 2001 – 2006. Van 2007 – 2011 is hij lid geweest van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Als oud-bestuurder en inwoner van Kampen is de heer De Boer bekend met politieke verhoudingen en de vraagstukken in de gemeente Kampen en kan hij zich richten op het vormen van een stabiele, betrouwbare en diverse coalitie. Tegelijkertijd heeft hij voldoende afstand om boven partijbelangen uit te stijgen.

De fracties hebben met elkaar afgesproken dat de rapportage van de informateur in openbaarheid wordt besproken.