Raadsvergadering gemeente Kampen 30-03-2022 (Installatie nieuwe raad)

Agenda

1 Opening.
2 Vaststellen agenda.
3 Afleggen van eed of verklaring en belofte.
4 Korte terugblik per fractie op de verkiezingsuitslag.

5 Sluiting.