Ontmoetingsfestival 2022

Kampen wil een hartelijke Hanzestad zijn voor iedereen. Daarom is het Ontmoetingsfestival 2022 georganiseerd. Kampen zal weer bruisen van activiteiten waar ontmoeting, beleven en meedoen centraal staan. Bezoekers aan het festival kunnen op 14 mei kennis maken met allerlei verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties.