Droogte neemt toe, meer vraag naar water

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ziet het neerslagtekort al vroeg in het seizoen toenemen. Hierdoor dalen de grondwaterstanden. Het waterschap voert water aan uit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer en heeft de waterpeilen op maximaal gezet. Momenteel wordt zoveel mogelijk water in het gebied vastgehouden om een buffer te creëren. Voor een goede wateraanvoer worden watergangen extra gemaaid waar nodig.

Grondwaterstanden normaal tot te laag

Na de grote hoeveelheid neerslag eind februari en de regen van begin april bevond het grondwater zich op een zeer hoog niveau. Op dit moment staat het grondwater nog normaal tot (te) laag voor de tijd van het jaar. Hier zijn regionaal en lokaal verschillen te zien, afhankelijk van de ligging. De verwachting is dat de grondwaterpeilen de komende tijd verder dalen. Al met al ziet WDODelta dat het werkgebied droger wordt en de behoefte aan water voor landbouw en natuur toenemen.

Peilbeheer

Door gebrek aan regen en de verhoogde buitentemperatuur blijft de verdamping van water oplopen. Met een verwachting zonder noemenswaardige neerslag en stijgende temperaturen vertaalt zich dat naar een droger wordende situatie. Af en toe ligt er neerslag in het verschiet, al is het afwachten waar en hoeveel regen er precies valt. Deze regen geeft korte en plaatselijke verlichting, maar doorbreekt niet de droger wordende trend. De komende tijd houdt WDODelta goed in de gaten waar het tegen de grens van het aanvoeren van voldoende water aanloopt of waar het handhaven van de maximale waterpeilen problematisch kan worden.

Het waterschap houdt de grond- en oppervlaktewaterstanden én de weersverwachtingen goed in de gaten, zodat het kan anticiperen op de actuele weersomstandigheden.