Gemeente Kampen wil opvang Oekraïners realiseren aan Parallelweg

Gemeente Kampen wil een gemeentelijke opvang van Oekraïners laten realiseren aan de Parallelweg. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan het verzoek van het Rijk. Alle gemeenten zijn gevraagd om, onder regie van de Veiligheidsregio, een gemeentelijke opvang te realiseren.

Het college van burgmeester en wethouders heeft uitvoerig laten onderzoeken waar groepen vluchtelingen uit Oekraine opgevangen zouden kunnen worden. De opvangplekken komen, als het aan het college ligt, op de beoogde locatie voor arbeidsmigranten aan de Parallelweg. “We voeren hierover vergevorderde gesprekken met de projectontwikkelaar. Vluchtelingen gaan wat ons betreft vóór arbeidsmigranten. Het is hiermee niet gezegd dat als de Oekraïners weer weg zijn, hier automatisch arbeidsmigranten komen”, stelt wethouder Albert Holtland (portefeuille arbeidsmigranten). “Het vergunningentraject hiervoor loopt al wel. Dat komt doordat deze locatie al langer in beeld was voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar dat traject wordt zelfstandig beoordeeld, onafhankelijk van de vluchtelingenopvang.”

De locatie aan de Parallelweg wordt nu in gereedheid gebracht voor de komst van mensen uit Oekraïne. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd. Het is de bedoeling dat de locatie in augustus gereed is voor de komst van Oekraïners. Holtland: “Hoeveel mensen er daadwerkelijk komen en hoe lang ze blijven, is op dit moment nog niet te zeggen. Maar ik ben blij dat we ze, naast alles wat er al aan vluchtelingenopvang gebeurt in onze gemeente, nu ook een veilig thuis kunnen geven in een gemeentelijke opvang.”

Vluchtelingenopvang

Gemeente Kampen is de enige gemeente binnen Veiligheidsregio IJsselland die nog geen gemeentelijke opvanglocatie heeft. Wel worden er in gemeente Kampen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne al de nodige vluchtelinge opgevangen. Het gaat op dit moment om in totaal 317 vluchtelingen; 141 Oekraïners worden opgevangen in een gastgezin en 176 Oekraïners worden opgevangen in een publiek-private samenwerking met kerken. Het gaat veelal om vrouwen en kinderen. Burgemeester Sander de Rouwe: “Het college is er bijzonder trots op hoe de kerken samen, over kerkmuren heen, al maanden gestalte geven aan de opvang van Oekraïners. Daarin is Kampen uniek; we zijn een van de weinige gemeenten in Nederland met publiek-private samenwerkingen van deze omvang. We onderzoeken samen met de kerken de mogelijkheden om deze vorm van opvang onder dezelfde Rijkssystematiek te brengen als de gemeentelijke opvang. Dat betekent enerzijds dat de opvang aan bepaalde criteria moet voldoen en anderzijds dat daar dan ook bepaalde rijksvergoeding tegenover staat. En dat is dan ook niet meer dan terecht”, volgens De Rouwe.