Vijf Kamper kunstenaars openen Maand van Dromen

Van 9 juni tot en met 7 juli 2022 vindt de jaarlijkse Maand van Dromen in Kampen plaats. Gedurende deze maand, georganiseerd door Bibliotheek Kampen en Diana de Groot (UITverGROOT), worden honderden Kamper dromen zichtbaar gemaakt.

De Maand van Dromen start op 9 juni met een droomexpositie in De Stadskazerne. De expositie laat zien dat kunstenaars vaak een bijzondere band hebben met dromen. Kamper kunstenaars Wouter Berns, Willeke Orsel, Ben Marsman, Linda Westera en Jehudi van Dijk hebben een speciale affiniteit met dromen en tonen hier hun werk en de dromen die zij dromen tijdens het scheppen van hun werk. Ze nemen de toeschouwer mee in de wereld van schepping en fantasie, van inspiratie en durven dromen, durven maken en durven doen. Een tentoonstelling met schilderijen, gedichten en beelden over het vreemde, het bizarre en het fantastische.

Het is verrassend om te zien hoe het thema ‘Dromen’ wordt beleefd en wat voor uiteenlopende zienswijzen en technieken er zijn om hier uitdrukking aan te geven. Bezoekers worden door de fantasie van de kunstenaars meegevoerd naar een veelzijdige wereld met bijzondere verhalen en waarin zij worden uitgedaagd zelf hun dromen/wensen te delen.

De opening is op donderdag 9 juni om 19:30 uur in De Stadskazerne, café Paatje. Iedereen is van harte welkom. De expositie is tot het eind van de zomervakantie te zien.

Meer informatie over de Maand van Dromen in Kampen én de gedeelde dromen van Kampenaren vind je op www.dromeninkampen.nl. Op deze site kun je zelf ook je droom plaatsen!