Herinrichting Flevoweg en Oostzeestraat afgerond

Medio februari 2022 startte Borger Aannemingsbedrijf met het herinrichten van de Flevoweg en de Oostzeestraat. De werkzaamheden zijn eind juni afgerond. De heringerichte wegen leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en aan het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit rondom het Groene Hart.

Om het afronden van de herinrichting te markeren kreeg wethouder Albert Holtland van Marcel Borger, directeur van Borger Aannemingsbedrijf uit IJsselmuiden, het bord met het ontwerp voor de herinrichting van beide wegen terug met daarop een stempel van de aannemer dat het werk gerealiseerd is. Deze overhandiging vond plaats bij de nieuwe rotonde op het kruispunt Flevoweg – Oostzeestraat. Albert Holtland vertelt: “Meerdere ongevallen met letsel waren voor ons aanleiding om dit kruispunt veiliger te maken. Het ontwerp voor de heringerichte Flevoweg is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met en op basis van input van een speciaal hiervoor ingerichte werkgroep. Deze werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van bewoners in de nabije omgeving en partijen in en om het Groene Hart. De werkgroep onderstreepte het belang van het veiliger maken van het kruispunt van de Flevoweg met de Oostzeestraat en gaf aan dat de huidige rotonde hiervoor in haar ogen de beste oplossing was.” Een afvaardiging van de werkgroep was bij het moment van de overhandiging van het bord aanwezig.

Geslaagd project

De Flevoweg en Oostzeestraat zijn conform het gemeentelijk verkeerscirculatieplan uit 2017 aangepast, zodat de inrichting nu passend is bij de maximale snelheid van 30 kilometer per uur. De verwachting is dat alle aanpassingen samen er aan bijdragen dat het aantal ongevallen op deze wegen afneemt. “Hiernaast is de Flevoweg nu landschappelijk beter ingepast in het Groene Hart. Ook dat vind ik als liefhebber van dit mooie stukje binnenstad van groot belang. Dankzij het vakmanschap en de proactieve opstelling van Borger Aannemingsbedrijf en goede communicatie met de omgeving én verkeersdeelnemers hebben we bovendien de overlast de afgelopen maanden tot een minimum beperkt. Ik kijk dan ook met voldoening terug op een geslaagd project.”

Herinrichting Flevoweg

De meest in het oog springende aanpassing aan de Flevoweg is de aanleg van de rotonde op het kruispunt met de Oostzeestraat. Uit een uitgebreid participatieproces bleek dat een rotonde op dit kruispunt de beste oplossing is en de hoogste prioriteit moest krijgen. Ook is het weggedeelte tussen de nieuwe rotonde en het kruispunt met de 3e Ebbingestraat aangepakt. Op het tussenliggende wegdeel is de Flevoweg versmald en is asfalt vervangen door klinkers om de snelheid te verlagen en de weg tegelijkertijd een natuurlijker uitstraling te geven. Daarnaast zijn de kruispunten van de Flevoweg met de Buitensingel en die met de 3e Ebbingestraat en Meeuwenweg overzichtelijker en veiliger gemaakt. Ook zijn de fietspaden langs de Flevoweg voorzien van nieuw asfalt en is een wandelpad gerealiseerd aan de zuidzijde van de Flevoweg, parallel aan het weggedeelte Buitensingel – 3e Ebbingestraat. En er is een parkeerterrein voor 20 voertuigen ten zuidwesten van de nieuwe rotonde aangelegd. Deze extra 20 gratis parkeerplekken dragen bij aan een ‘gastvrij Kampen’ en het autoluw maken van en verlagen van de parkeerdruk van het Groene Hart. De herinrichting van de Flevoweg is door de gemeente gefinancierd, mede met subsidie van de provincie Overijssel en een bijdrage van het Rijk.

Herinrichting Oostzeestraat

De meest in het oog springende aanpassing voor de herinrichting van de Oostzeestraat is dat er een veiligere oversteekvoorziening op het kruispunt van de Oostzeestraat met de Hanzelaan is gemaakt ter hoogte van het gezondheidscentrum. De Oostzeestraat is daarnaast voorzien van definitieve klinkerverharding waardoor weggebruikers worden aangezet om hun snelheid te verlagen.