Gemeente gaat samenwerking aan met Sportvisserij Oost-Nederland

De gemeente Kampen gaat de samenwerking aan met Sportvisserij Oost-Nederland om op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening toezicht te houden op wildkamperen of vuur stoken.

In de gemeente Kampen is het goed toeven, dat vinden ook vissers die met regelmaat langs de oevers van de IJssel te vinden zijn. Vissen is een mooie hobby, maar wel aan regels gebonden. Sportvisserij Oost-Nederland is in onze regio de toezichthouder op de vissport, en heeft daarom verschillende boa’s in dienst. Deze boa’s controleren vissers op het hebben van een vispas, de juiste materialen en het voldoen aan de regels die gelden voor het vissen. Zo zijn er voorwaarden voor de periodes waarin gevist mag worden, welke vissen gevangen mogen worden, maar ook het soort tenten dat gebruikt mag worden. De boa’s van Sportvisserij Oost-Nederland treffen regelmatig vissers die zich niet aan deze regels houden en ook niet over een vispas beschikken.

Sommige locaties langs de IJssel worden door vissers als kampeerplaats ingericht, waarbij overlast ontstaat door bijvoorbeeld het achterlaten van afval en vuurtjes stoken. Dit zijn overtredingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het komt ook regelmatig voor dat deze vissers niet over een vispas beschikken.

In veel gemeenten zijn de boa’s van Sportvisserij Oost-Nederland al bevoegd om op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening toezicht te houden. In Kampen is dat nu ook geregeld. Dat betekent dat wanneer zij mensen treffen die wildkamperen of vuur stoken, zij daar tegen op kunnen treden. Burgemeester Sander de Rouwe is blij met de samenwerking tussen Sportvisserij Oost-Nederland en de gemeente Kampen: “Dit zorgt voor efficiënter toezicht langs de IJssel omdat zowel het toezicht op de vissport als op het wildkamperen nu in één hand is gekomen. Het past ook bij regionale afspraken die zijn gemaakt om boa’s van verschillende instanties in te kunnen zetten voor het toezicht in de ‘groene’ handhaving.”