Onderzoek naar lange termijn oplossing hondensportclub IJsselmuiden

Het college heeft vandaag besloten een onderzoek te starten naar een haalbare duurzame lange termijn oplossing voor de hondensportclub Kringgroep IJsselmuiden aan de Grafhorsterweg.

De ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan De Bakkerij heeft de hondensportclub in IJsselmuiden benut om diverse zorgen over de toekomst van de club op de huidige locatie aan de Grafhorsterweg in relatie tot de nieuwe woonwijk de Bakkerij te benoemen richting de gemeente.

De nieuwe woonwijk De Bakkerij komt dichtbij het terrein van de hondensportclub te liggen. Gezien de wettelijke eisen is dat ook mogelijk. Toch heeft Kringgroep IJsselmuiden aangegeven dat zij zich zorgen maakt over de toekomst.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Bewoners van de nieuwe woonwijk zouden het geluid van blaffende honden als overlast kunnen ervaren. En de toekomstige entree van De Bakkerij zal direct langs het terrein van de hondensportclub gesitueerd worden. Met rijdende en kerende auto’s met aanhangers direct bij de toegangsweg kan de verkeersveiligheid in het gedrang komen. Ook kan het parkeren van auto’s met hondenaanhangers in relatie tot de supermarkt en winkelend publiek voor ongewenste situatie kunnen zorgen. Dit zijn voor ons voldoende redenen om het nader te laten onderzoeken.”

Na dit onderzoek moet duidelijk zijn of voor de benoemde zorgpunten rondom het hondensportterrein haalbare alternatieven denkbaar zijn, die voorzien in een duurzame, lange termijn oplossing.