N50: 7 en 8 september avond- en nachtafsluitingen tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen in beide richtingen

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit en treft tijdelijke maatregelen om de verkeersveiligheid op de N50 te verbeteren. In verband met deze werkzaamheden is de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen (32) in beide richtingen afgesloten in de avonden en nachten van woensdag 7 en donderdag 8 september tussen 20.00 en 06.00 uur. Ook de tussengelegen toe- en afritten en verzorgingsplaats Zalkerbroek zijn dan geslotenGele borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.

Werkzaamheden

Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals onder meer maaiwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden aan asfalt, verlichting, geleiderail en hemelwaterafvoer, wordt een aantal tijdelijke maatregelen uitgevoerd in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Tijdelijke snelheidsverlaging en rijbaanscheiding

De belijning en bebording tussen Kampen en Kampen-Zuid wordt aangepast zodat de snelheid op dit weggedeelte tijdelijk 80 kilometer per uur wordt. De huidige markering wordt verwijderd (inclusief de groene verf) en er wordt nieuwe markering aangebracht. Hierbij worden de rijstroken smaller waardoor er ruimte ontstaat voor de plaatsing van een tijdelijke fysieke rijbaanscheiding om frontale botsingen te voorkomen. Deze tijdelijke fysieke rijbaanscheiding volgt, naar de huidige planningsinzichten, in 2023.

Verbeteren verkeersveiligheid

De aanpassing van de snelheid in beide richtingen op het traject N50 Kampen – Kampen Zuid naar 80 kilometer per uur is een tijdelijke maatregel om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiertoe in juni 2022 besloten na overleg met de gemeente Kampen en provincie Overijssel.

Maatregelen op de lange termijn

Op de lange termijn wordt de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid definitief aangepakt door middel van een verbreding van de weg en rijbaanscheiding. De verbreding is vertraagd vanwege de stikstofproblematiek, daarom worden nu deze tijdelijke maatregelen ingezet.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis)