“Geef voorrang aan eigen inwoners bij aankoop of huren woning” aldus CDA Kampen

Raadslid Niek Teune heeft namens de fractie van CDA Kampen schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de vrijheid die de gemeente Kampen krijgt om bij de helft van alle koop- en huurwoningen die vrijkomen voorrang te geven aan eigen inwoners. Door een wijziging van de Huisvestingswet, die halverwege september naar de Tweede Kamer is gestuurd, moet dit per 2023 mogelijk zijn. Raadslid Niek Teune (CDA): “Dit voorstel zorgt ervoor dat onze eigen inwoners makkelijker in onze gemeente kunnen blijven wonen.”

Ook in de gemeente Kampen wordt de pijn gevoeld van de krappe woningmarkt. Vooral starters en senioren zijn de dupe. Starters kunnen vaak geen betaalbare woning vinden, omdat de prijzen worden opgedreven door kapitaalkrachtige kopers. Vaak komen deze mensen van buiten de regio. Maar ook senioren zitten in een lastig parket. Zij willen wel doorstromen naar een volgende woning, maar kunnen geen geschikt appartement vinden.

Te lang is gedacht dat de markt zelf wel voldoende huizen zou bouwen voor starters, gezinnen en ouderen. Maar inmiddels is het recht van de sterkste steeds meer bepalend voor wie welk huis kan kopen. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft daarom de Huisvestingswet zo gewijzigd dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om eigen inwoners die een huis willen huren of kopen in hun gemeente voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente.

Raadslid Niek Teune van CDA Kampen toonde zich medio februari al groot voorstander van de plannen van het kabinet. Hij zou de landelijke regelgeving graag plaatselijk willen vertalen. “Starters op de woningmarkt die hier geboren en opgegroeid zijn, willen vaak in Kampen, IJsselmuiden of de andere kernen blijven wonen. Het komt helaas voor dat zij het afleggen tegen kapitaalkrachtige kopers van buiten. Of zij wachten hier al jaren op een huurhuis. Jongeren moeten daarom noodgedwongen verhuizen naar andere plaatsen. Dat vind ik een verkeerde ontwikkeling, want het beïnvloedt bijvoorbeeld de leefbaarheid in ons buitengebied. Dit voorstel zorgt ervoor dat onze eigen inwoners makkelijker in onze gemeente kunnen blijven wonen.”

CDA Kampen wil graag dat het college nu al naar de mogelijkheden gaat kijken en plannen gaat maken. “Zodat de gemeente in de startblokken staat zodra de wet van kracht is en dan direct in kan spelen op de nieuwe mogelijkheden”, legt Teune uit. De nieuwe wet geeft de gemeente de mogelijkheid om bij de helft van alle beschikbare koop- en huurwoningen voorrang te geven aan mensen die al binnen de gemeente wonen. Het gaat hierbij om koopwoningen tot de zogeheten NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie), die dit jaar op 355.000 euro ligt. “Die mogelijkheden moeten wij niet onbenut laten”, aldus Teune.