Groen licht voor twee extra windturbines op Zuiderzeehaven Kampen

De gemeenteraad van Kampen heeft definitief ingestemd met de bouw van twee extra windturbines op bedrijvenpark Zuiderzeehaven in Kampen. De twee windturbines komen nabij de vier huidige windturbines op het bedrijventerrein. Één windturbine op de rioolwaterzuivering van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en een tweede windturbine op de IJssel Delta Terminal. De duurzaam opgewekte energie die de twee windturbines opleveren, staat gelijk aan het stroomverbruik van ongeveer 8.000 huishoudens.

De voltallige raad kon zich vinden in de plannen. Met dit besluit wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de gemeentelijke doelstelling voor duurzame opwek en reductie van broeikasgassen, zoals opgenomen in de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie). De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 oktober voor zes weken ter inzage. Het komende jaar start de voorbereiding voor de bouw. Afhankelijk van eventuele beroepsprocedures en de afhandelingstermijnen is de verwachting dat de windturbines er medio 2024 staan en duurzame energie opwekken.