Wijziging verkeerssituatie – N306 Drontermeerdijk

Bron: IJsseldelta programma

Een van de doelen van het IJsseldelta Programma is het verbeteren van de waterveiligheid in de regio. Hier wordt met de deelprojecten gefaseerd naartoe gewerkt. De Drontermeerdijk is versterkt en opgehoogd. Deze werkzaamheden zijn eind 2021 al afgerond. Er is nog een laatste deel van de Drontermeerdijk dat aangesloten moet worden op de Vossemeerdijk en de nieuwe N307. Daarnaast worden een nieuwe brug bij Roggebot en de aanpassing van de N307 gerealiseerd voor een betere bereikbaarheid.

De komende periode wordt gefaseerd gewerkt naar de nieuwe situatie voor verkeer, onderdeel hiervan is de verbinding tussen de N306 en de N307.

Om deze werkzaamheden te kunnen realiseren wordt verkeer tussen Kampen en Elburg en andersom vanaf maandag 17 oktober omgeleid via Dronten over de N307, de N305 en de N309. Een kaartje van deze omleiding vindt u onder dit artikel. Doorgaand verkeer via de N306 is niet mogelijk, bestemmingen langs de N306 en Drontermeerdijk, waaronder Restaurant At Sea, blijven wel bereikbaar vanaf de N307. Het fietspad langs de N306 blijft open, fietsers houden dus doorgang. De omleiding is niet permanent maar wel voor langere duur omdat er in fasen naar de nieuwe situatie toe wordt gewerkt. Hierbij verandert de situatie voor verkeer nog op een aantal momenten:

Vanaf 13 maart 2023 rijdt het verkeer over de nieuwe brug bij Roggebot, en loopt de route van Elburg naar Kampen weer via de huidige N306 over de Drontermeerdijk. De route van Kampen naar Elburg wordt dan nog omgeleid via Dronten over de N309, N305 en N307.