Huisartsenposten Overijssel matig bereikbaar

Wie op een zaterdagavond dringend een huisarts nodig heeft, moet in Overijssel gemiddeld 9 minuten wachten tot de dienstdoende huisartsenpost de telefoon opneemt. Daarmee is de gemiddelde wachttijd gelijk aan het Nederlands gemiddelde van 9 minuten. Dit blijkt uit onderzoek van klantcontactbeheerder Interswitch.

Met name bij huisartsenpost Medrie (voor de gemeenten Zwolle en Hardenberg) is de wachttijd met een gemiddelde van 27 minuten erg hoog. Omdat Overijssel over vijf verschillende huisartsenposten beschikt, geldt deze lange gemiddelde wachttijd voor 20 procent van de huisartsenposten in Overijssel.

Tekst gaat verder onder afbeelding

In het onderzoek zijn alle Nederlandse huisartsenposten op twee verschillende zaterdagavonden gebeld. Aan de hand van deze uitkomsten is vervolgens van alle huisartsenposten de gemiddelde wachttijd berekend.

Provinciale verschillen

Op provinciaal niveau scoort Flevoland het slechtst met een gemiddelde wachttijd van 19 minuten. Ook in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Limburg ligt de gemiddelde wachttijd flink boven het Nederlandse gemiddelde van 9 minuten. Daarentegen bedraagt de gemiddelde wachttijd in Drenthe slechts drie minuten, in Zeeland één minuut en in Groningen is er zelfs helemaal geen wachttijd.

Barrières tijdens het bellen

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel huisartsenposten door middel van een welkomstboodschap en/of keuzemenu barrières creëren om aan de lijn te blijven. Bijvoorbeeld door te benadrukken dat de patiënt mogelijk zelf de kosten voor het gesprek en de eventuele afspraak zal moeten betalen, of door de beller te verplichten om een BSN-nummer in te voeren.

De volledige onderzoeksresultaten staan op: https://www.interswitch.nl/onderzoek-bereikbaarheid-huisartsenposten/ 

In dit onderzoek zijn alle Nederlandse huisartsenposten (72) op twee verschillende zaterdagavonden gebeld.


Vervolgens zijn de wachttijden na het doorlopen van de keuzemenu’s genoteerd. Aan de hand van deze uitkomsten is vervolgens van alle huisartsenposten de gemiddelde wachttijd (op een zaterdagavond) berekend.


Meting 1 heeft plaatsgevonden op zaterdag 24 september 2022 tussen 19:00 uur en 21:00 uur.


Meting 2 heeft plaatsgevonden op zaterdag 8 oktober 2022 tussen 19:00 uur en 21:30 uur.


Om de capaciteit van de huisartsenposten niet onnodig te belasten, is de wachttijd waar mogelijk berekend op basis van het aangegeven aantal bellers in de wachtrij.


Op basis van een steekproef bij zeven huisartsenposten is een gemiddelde wachttijd van 3 minuten per beller gebruikt.