Organisaties die hulp bieden in de gemeente Kampen in handig overzicht

De gemeente Kampen heeft een overzicht gepubliceerd van organisaties die vanuit de sociale basis hulp bieden in de gemeente Kampen. Het gaat om organisaties die inwoners gratis of laagdrempelig ondersteunen op allerlei gebieden, zoals: opvoeding, onderwijs, gezondheid, wonen, cultuur of ontmoeting. Het overzicht is vanaf nu beschikbaar op socialebasis.kampen.nl.

In de gemeente Kampen zijn er veel organisaties en initiatieven die hulp bieden aan inwoners. Het gaat vaak om eenvoudige hulp in het dagelijks leven. We noemen dat de sociale basis. Organisaties en initiatieven die van de gemeente Kampen subsidie krijgen om deze hulp te bieden, zijn nu terug te vinden in een handig overzicht.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “We zijn als college blij om te zien hoeveel organisaties iets voor inwoners kunnen betekenen. Daarom ondersteunen wij deze organisaties van harte. Met deze publicatie willen we nog meer zichtbaarheid geven aan deze organisaties en de activiteiten die zij in de gemeente Kampen organiseren.”

Ondersteuning in de eigen buurt, wijk of stad

Vanuit de sociale basis bieden organisaties gratis of laagdrempelig ondersteuning en activiteiten aan. Vaak gaat het daarbij om ondersteuning in de eigen buurt of wijk. Met deze ondersteuning is uitgebreide zorg op korte of langere termijn vaak niet nodig. Dit is prettig voor inwoners en houdt de zorg ook op langere termijn beter betaalbaar.

Uitbreiding aanbod

Er zijn in de gemeente Kampen steeds meer organisaties binnen de sociale basis actief. In 2022 en 2023 ontvangen zo’n 40 organisaties hiervoor een subsidie. Op donderdag 2 februari ontmoette een groot deel van deze organisaties en initiatiefnemers elkaar tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘De sociale basis in Kampen’. Daar konden zij informatie uitwisselen en kennismaken met het aanbod van andere organisaties. Ook werd het overzicht van deelnemende organisaties hier gepresenteerd.

In 2024 krijgt de subsidieregeling sociale basis een vervolg. Daarvoor kunnen organisaties naar verwachting vanaf 1 juni 2023 opnieuw subsidie aanvragen. In de loop van 2023 wordt hier meer over bekend.

Het overzicht met organisaties is te vinden op socialebasis.kampen.nl. Voor informatie over de subsidieregeling versterken sociale basis kunt u terecht op www.kampen.nl/socialebasis.