Tijdelijke subsidieregeling voor de culturele sector

De culturele sector is de afgelopen jaren door coronamaatregelen hard geraakt. Hiervan zijn de gevolgen nog steeds merkbaar. De gemeente Kampen stelt daarom vanaf 1 mei subsidie beschikbaar voor culturele organisaties en cultuurmakers die eerder niet voor steun in aanmerking kwamen. Zij kunnen financiële steun ontvangen als zij door coronamaatregelen minder inkomsten hebben gehad. Ook is een bijdrage mogelijk voor activiteiten die een breed publiek laat kennismaken met het culturele aanbod in de gemeente Kampen.

Cultuurwethouder Richard Boddeus: “Gemeenten hebben van de Rijksoverheid geld gekregen om de culturele infrastructuur te ondersteunen. Wij willen met deze extra middelen niet alleen culturele organisaties en cultuurmakers financieel ondersteunen, maar ook een impuls geven aan de culturele sector om deze beter weerbaar te maken voor de toekomst.”

Subsidie voor gemiste inkomsten en meer publiek

Alle culturele organisaties in de gemeente Kampen die geen structurele subsidie van de gemeente ontvangen, kunnen een subsidieaanvraag indienen. De tijdelijke subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen; een regeling voor gemiste inkomsten in de jaren 2020, 2021 en 2022 en een regeling voor activiteiten om een breed publiek voor het eerst of opnieuw mee te laten doen aan culturele activiteiten.

Subsidieplafond

Voor organisaties die door coronamaatregelen inkomsten zijn misgelopen, is in totaal € 75.000 beschikbaar. De hoogte van de subsidie is maximaal 75% van de gemiste inkomsten. Voor activiteiten die een breed publiek kennis laat maken met cultuur is € 200.000 beschikbaar. De maximaal aan te vragen subsidie hiervoor is € 10.000 euro per organisatie.

Voor activiteiten die van groot belang zijn voor de totale culturele sector of een substantiële maatschappelijke bijdrage leveren kan een hoger subsidiebedrag worden aangevraagd. Deze subsidie is ook mogelijk voor het werven of behouden van vrijwilligers. Zo kunnen ook kleine organisaties worden versterkt en ontstaat er een breder aanbod in cultureel Kampen.

Aanvragen vanaf 1 mei

Organisaties die subsidie willen aanvragen moeten gemiste inkomsten kunnen aantonen of een goed onderbouwd projectplan aanleveren met een begroting. Het aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 mei op www.kampen.nl/cultuursubsidie. Vanaf die datum is op de website alle informatie te vinden over de subsidieregeling en de voorwaarden.