Verlies voor teams biljartvereniging Reijersdam.

Het C3 team van BV Reijersdam verloor de thuiswedstrijd tegen BV ’t Akkertien uit Vollenhove. Het werd een 24-33 nederlaag. Alleen Sander Verbeek zorgde voor een winstpartij. Gerrit van Vlijmen en Wim Kars verloren beiden hun partij.

Het dagteam van BV Reijersdam speelde de laatste wedstrijd van dit seizoen en verloor de uitwedstrijd tegen DOS/Hattem met 38-36. Martin ten Hove en Wim Kars zorgden voor de winstpartijen, Rob Aalberts liet het afweten en scoorde slechts 3 matchpunten en Johan de Leeuw verloor ook, hij kwam 2 caramboles tekort.

Rens Jager van BV Reijersdam pakte het zilver bij de districtsfinale 1e. klasse bandstoten van de KNBB-district Zwolle. Met een gelijk aantal matchpunten als de winnaar Harrie de Graaf van BV De Bleistarte maar door een lagere moyenne percentage eindigde Rens Jager op de 2e. plaats.