Gemeente Kampen maakt kinderwens van mensen in kwetsbare situatie bespreekbaar.

De gemeente Kampen heeft zich aangesloten bij het programma Nu Niet Zwanger van GGD IJsselland. Vanuit dit programma biedt de gemeente mensen in een kwetsbare situatie de mogelijkheid in open en eerlijke gesprekken te praten over hun kinderwens en hoe zij daarop zelf de regie kunnen houden.

Het programma Nu Niet Zwanger is onderdeel van de visie van de gemeente Kampen om de jeugd kansrijk te laten opgroeien en weerbaarder te maken, zodat minder jeugdhulp nodig is. Deze Kamper aanpak focust zich op het stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en zorg en activiteiten waar een preventieve werking vanuit gaat. Het IJslands preventiemodel dient als voorbeeld om een gezonde en gelukkige leefomgeving voor de jeugd te creëren. De gemeente Kampen wil met deze vooruitstrevende werkwijze een goed antwoord geven op de uitdagingen in de jeugdzorg.     

Wethouder Bernard van den Belt: ”Het blijkt dat 1 op de 5 zwangerschappen onbedoeld is. Wij vinden het belangrijk dat elk kind geliefd en gewenst is. Elk kind mag er zijn en wij geven graag alle kinderen de mogelijkheid in een veilige en kansrijke omgeving op te groeien. Het goede gesprek over een zwangerschap en gezinsvorming is daarbij helpend.” 

Aanpak
Sinds de startbijeenkomst van het programma Nu Niet Zwanger eind april hebben 20 zorgverleners en organisaties die contact hebben met Kampenaren in een kwetsbare situatie, zich aangemeld voor dit programma. De eerste stap in het programma Nu Niet Zwanger is het opleiden van zg. aandachtsfunctionarissen binnen elke organisatie. Zij gaan collega’s die de gesprekken voeren met cliënten bij wie de kinderwens een rol speelt, ondersteunen.

Voor wie?

Mensen in een kwetsbare situatie hebben vaak te maken met een opeenstapeling van complexe problemen. Met intensieve begeleiding en persoonlijke benadering bieden zorgverleners maatwerk voor deze doelgroep. Deze zorgverleners ondersteunen mensen bij hun hulpvragen over gezondheid of verslaving. Ook zij die financieel in de knel zitten of moeilijkheden hebben met huisvesting komen vaak in aanraking met professionele hulp. Deze hulp- en zorgorganisaties kunnen met ondersteuning van het programma Nu Niet Zwanger mensen die toch al in een moeilijke situatie verkeren een eventuele kinderwens bespreekbaar maken en daarmee de problemen beperken.  

Meer informatie en aanmelden

GGD IJsselland begeleidt zorgverleners, woonbedrijven of andere organisaties die met kwetsbare inwoners in aanraking komen. Interesse om mee te doen aan het programma Nu Niet Zwanger? Meer informatie is te vinden op www.nunietzwanger.nl of neem contact op via nunietzwanger@ggdijsselland.nl