Samen op weg naar een gezonde leefstijl voor iedereen

Kamper Leefstijlakkoord voor een gezond en vitaal Kampen werpt zijn vruchten af

Gemeente Kampen zet in op een gezonde en vitale samenleving. Met vele partners hebben we de handen ineen geslagen om hierbij te helpen. Vandaag werd een tussenrapportage van de uitvoering van het Kamper Leefstijlakkoord gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders. Hierin is te lezen hoe alle samenwerkingspartners en de gemeente aan de slag gegaan zijn voor een gezond en vitaal Kampen.

Het Kamper Leefstijlakkoord is er sinds oktober 2021 en is ontwikkeld met meer dan 60 organisaties uit de branches: onderwijs, sport, welzijn, zorg, overheid en het bedrijfsleven. Met dit akkoord wil de gemeente Kampen samen met deze organisaties een gezonde leefstijl bevorderen en zo het risico op zorgkosten verkleinen.

Wethouder Gezondheid Jan Peter van der Sluis: “We vinden het belangrijk dat inwoners lekker in hun vel zitten en kunnen meedoen. Gezond gedrag en een gezonde leefstijl zouden gewoon moeten zijn. Het Kamper Leefstijlakkoord helpt daarbij door in te zetten op voeding en het werken aan fysieke en mentale gezondheid. Maar ook op het kunnen meedoen van iedereen. In het afgelopen jaar is er veel werk verzet door de zes werkgroepen en de samenwerkende partners. Daarom bedank ik iedereen die hieraan meewerkt voor de goede samenwerking. Samen zijn we goed op weg naar een gezonde leefstijl voor iedereen.”

Vanuit een gezamenlijke ambitie werken we binnen het Kamper Leefstijlakkoord met betrokken partners aan zes deelakkoorden. Per deelakkoord is een (net)werkgroep actief die verschillende activiteiten en programma’s organiseren.

1.         Gezonde keuze als makkelijkste keuze

Voorbeeld: Voorlichtingsbijeenkomst Betaalbaar en Gezond eten. Gezonde voeding is door de stijgende prijzen helaas niet meer voor iedereen mogelijk. Naast de betaalbare keuze is veel aandacht voor een gezonde basis.

2.         Werken aan fysieke en mentale gezondheid

Voorbeeld: Meer beweging op de middelbare school. Vanuit het Kamper Leefstijlakkoord wordt het sportgedrag van jongeren in kaart gebracht en zo mogelijk verbeterd. Dit wordt gedaan in groep 7 en 8 van de basisschool en bij klas 1, 2 en 3 van de middelbare school.

3.         Iedereen kan meedoen

Voorbeeld: In mei 2022 kwam het magazine ‘activiteiten voor plussers’ uit waarin het aanbod op het gebied van bewegen, cultuur en gezelligheid staat voor de senioren in de gemeente Kampen. Ook is vorig jaar het vitaliteitstv-programma ‘Blijf in de Benen’ doorontwikkeld. Met een nieuwe reeks van 30 afleveringen elke werkdag te zien op RTV IJsselmond.

4.         Beweging in de openbare ruimte

Voorbeeld: In maart vorig jaar is vanuit het leefstijlakkoord een beweegmiddag georganiseerd in de wijk Het Onderdijks. Voor deze middag waren de bewoners in het bezit van een beweegpakket uitgenodigd.

5.         Vitale aanbieders

Voorbeeld: Ook in maart vorig jaar was er de theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op’ over sociale veiligheid en positieve sportcultuur voor 250 trainers, bestuurders en ouders.

6.         Een leven lang bewegen

Voorbeeld: In 2022 heeft de werkgroep het concept en de werkwijze rondom de motorische testen op scholen ontwikkeld. De leerlingen kunnen tijdens de gymles op een iPad een vragenlijst invullen, waarmee het sportgedrag van de jongeren in kaart wordt gebracht. Vervolgens wordt bekeken of de behoefte aansluit bij het huidige aanbod. Wanneer er aanbod mist wordt er passend aanbod gecreëerd.

Meer informatie over alle programma’s en activiteiten is te vinden op: https://sportservicekampen.nl/kamper-leefstijlakkoord/