Gemeente Kampen wil overgebleven budget opvang ontheemden inzetten voor sociale woningbouw en taallessen

Gemeente Kampen houdt naar verwachting ruim 2,6 miljoen euro over van het geld dat de rijksoverheid in 2022 heeft uitgekeerd aan alle gemeenten in Nederland die vluchtelingen uit Oekraïne hebben opvangen. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om 1,5 miljoen van dit bedrag te besteden aan sociale woningbouw voor alle doelgroepen in de gemeente die een woning nodig hebben. Ook vraagt het college om 1,1 miljoen als bestemmingsreserve in te stellen voor onder andere taallessen en maatschappelijke opvang van Oekraïners.

“Gemeente Kampen is – gelukkig – niet uniek in het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Waarin we wel bijzonder zijn, is onze Kamper Aanpak Ontheemden en de samenwerking met de samenleving. Dankzij de inzet van kerken, maatschappelijke organisaties en honderden vrijwilligers daar omheen heeft de opvang van Oekraïners ons als gemeente vele malen minder gekost dan door het Rijk was begroot. Dat geld hoeven we niet terug te geven en willen we daarom zinvol besteden, waar het kan in de geest van de regeling” aldus burgemeester Sander de Rouwe.

Sneller en meer woningen

Een gedeelte van het bedrag wil het college besteden aan taallessen en maatschappelijke opvang van Oekraïners met verward gedrag. Ook wil het college onderzoek laten doen hoe huisvesting kan worden versneld. Een ander gedeelte komt, als het aan het college ligt, ten goede aan het bouwen van flexwoningen voor verschillende groepen van woningzoekers. “Daarbij denken we niet alleen aan vluchtelingen uit Oekraïne, waarvan een deel straks waarschijnlijk in de gemeente Kampen zal willen blijven wonen. Maar ook aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) en andere groepen Kampenaren die, al dan niet met spoed, op zoek zijn naar een woning”, licht De Rouwe toe.