HAGENPREEK WILSUM, 29 mei 2023, 2de Pinksterdag

Op de 2de Pinksterdag, 29 mei a.s. zal er opnieuw een Hagenpreek gehouden worden in Wilsum.

Vorig jaar vond dit voor het eerst plaats. Toen heel specifiek in het kader van Wilsum 700 jaar. Deze viering trok echter zoveel mensen en bracht zoveel enthousiasme teweeg, dat besloten is om het dit jaar opnieuw te organiseren. Opnieuw zetten gemeenteleden en de beide voorgangers van zowel de Gereformeerde kerk als de Hervormde gemeente hun schouders er onder om deze viering vorm te geven.

U en jij bent van harte welkom in de boomgaard achter de Hervormde kerk van Wilsum, aan de boorden van de IJssel. Mocht het weer tegenvallen, dan wordt er uitgeweken naar de Hervormde kerk.

Het thema is dit jaar: Laat het vuur weer branden!

De zang zal worden begeleid door blazers van de christelijke muziekvereniging Euphonia.

We hopen op een prachtige viering met elkaar. Iedereen, woonachtig in Wilsum of daarbuiten is van harte uitgenodigd om erbij te zijn!

Inloop vanaf 9.00 uur, start viering 9.30 uur.

Vorig jaar maakte we onderstaande reportage over de Hagenpreek: