Einde Stichting Stadsherstel Kampen na 40 jaar

Op 17 juni 1983 vond de oprichting van Stichting Stadsherstel Kampen plaats, dus mogen we op 17 juni 2023 ons 40-jarig jubileum gedenken. Als bestuur hebben we besloten hier dit jaar niet uitgebreid bij stil te staan zoals bij eerdere jubilea. De reden hiervoor is dat we als stichtingsbestuur unaniem het besluit hebben genomen om de Stichting Stadsherstel Kampen na 40 jaar te beëindigen.

Uiteraard begrijpen we dat dit besluit vast heel onverwacht komt en wellicht voor velen ook een teleurstelling zal zijn. We hebben er binnen het bestuur echter al heel lang over gesproken, over nagedacht, gewikt en gewogen. Ons besluit staat vast en het is onherroepelijk.

Als bestuur van Stichting Stadsherstel Kampen voldoen we op dit moment niet meer aan onze statuten en doelstellingen. Zoals bekend is, is SSK in 1983 opgericht voor het behoud en de renovatie van monumentale panden in de gemeente Kampen. Daaraan heeft SSK heel veel jaren gewerkt en met een flink resultaat, want we hebben inmiddels zo’n kleine 100 wooneenheden gerealiseerd. Het ging daarbij om volledige restauratie en renovatie een ook nieuwbouw, een flinke bijdrage dus.

Door teruglopende subsidiemogelijkheden en een afnemend aanbod van geschikte panden kwam sinds 2004 de nadruk te liggen op kleinere objecten, zoals muurreclames en gevelstenen in de binnenstad van Kampen. De laatste jaren hebben we ons, naast de kleine objecten zoals gevelstenen en muurreclames, voor het grootste gedeelte gericht op het behoud van ons erfgoed in de binnenstad.

SSK heeft zich vele jaren voor al deze zaken ingezet en daardoor een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beschermen van het erfgoed. We hebben jaren geleden al acties genomen om belangrijk wederopbouw erfgoed te beschermen hetgeen helaas maar mondjesmaat lukt. Ook plekken die voor de geschiedenis van de stad belangrijk zijn, zoals de van omgeving Boven Havenstraat, ons laatste stukje industrieel erfgoed, wilden we behouden. Helaas weten we allemaal wat er daar gebeurd is. Het gevolg is dat ook SSK niet meer in staat is ons erfgoed en het beschermd stadgezicht naar behoren te beschermen. We zien bovendien wat het gevolg is van het niet handhaven, namelijk een grijze verkleuring van de binnenstad en verdwijnen van authentieke bouwmaterialen.

De redenen waarom wij dit besluit hebben genomen zijn de volgende:

· We kunnen, zoals hiervoor gemeld, niet meer voldoen aan de belangrijkste doelstellingen, restauratie en renovatie uit onze statuten;

· We zijn vele jaren bezig geweest om nieuwe bestuursleden te vinden, pogingen die jammer genoeg niet het gewenste resultaat hebben gehad;

· Onze bestuursleden worden er niet jonger op en de voorzitter en secretaris hebben na respectievelijk 13 en 23 jaar laten weten hun bestuursfuncties te willen beëindigen, waardoor de drijvende krachten binnen het bestuur én veel kennis en kunde wegvallen;

· We kunnen er helaas niet meer aan bijdragen om Kampen mooi te houden en mooier te maken en het erfgoed te beschermen. We zien met lede ogen aan hoe veel moois al verloren is gegaan en verloren dreigt te gaan;

· We ervaren de laatste tijd met regelmaat onvoldoende steun en regie vanuit de gemeente. Daardoor hebben we de indruk dat SSK niet meer serieus wordt genomen. Veertig jaar hebben we als SSK heel hard gewerkt en ons met alle kennis en kunde, naar onze mening wel bewezen.

Natuurlijk hebben we als stichting ook heel veel mooie dingen bereikt waar we met een goed gevoel op kunnen terugkijken en daar zijn we heel blij mee. Op onze website is ook veel positiefs terug te lezen en te bekijken.

We pakken natuurlijk geen nieuwe zaken meer op, maar de geplande activiteiten in 2023, zowel openbaar als voor onze donateurs vinden normaal doorgang. Het besluit is er nu, maar er moet nog veel werk worden verzet om dit besluit uit te werken en af te ronden. Tot die tijd zijn we via de bekende kanalen bereikbaar.