Kampen bestrijdt Menstruatiearmoede

Op 7 juni opende wethouder Richard Boddeus het ‘menstruatieproducten uitgiftepunt’ (MUP) in kunstcentrum Quintus in Kampen. Samen met Stichting Armoedefonds zet de gemeente zich in tegen menstruatiearmoede. Dit doen we door op diverse plekken via MUP’s gratis menstruatieproducten aan te bieden, want 1 op de 10 jonge meiden en vrouwen heeft niet altijd geld voor maandverband of tampons, terwijl dit wel een basisbehoefte is.

Het gebrek aan menstruatieproducten brengt niet alleen schaamte met zich mee, maar ook sociaal isolement en gezondheidsproblemen. De gemeente Kampen vindt dat menstruatiearmoede geen belemmering mag zijn voor de gezondheid, het welzijn en de kansen van jonge meiden en vrouwen in onze gemeente.

“Door menstruatieproducten gratis beschikbaar te stellen voor jonge meiden en vrouwen die dit zelf niet kunnen betalen, kunnen we de last van deze financiële zorg wegnemen en voorkomen we in Kampen dat meiden en vrouwen onnodig thuisblijven tijdens hun periode. Hiermee zetten we een belangrijke stap richting een gemeenschap waarin iedereen, ongeacht hun financiële positie, volwaardig kan deelnemen aan het dagelijks leven”, aldus wethouder Boddeus.

Het MUP in Quintus is het eerste uitgiftepunt waarin de gemeente het initiatief heeft genomen om samen te werken met stichting Armoedefonds.

“Als kunstencentrum bereikt Quintus een brede deelnemersgroep. Daarnaast ontvangen we scholieren van alle middelbare scholen in Kampen en zetten we ons actief in om inwoners met geldzorgen mee te laten doen. Een geschikte MUP-locatie dus, omdat er ook jonge meiden en vrouwen komen die het financieel niet breed hebben”, aldus Hendrik Jan Houtsma”, directeur van Quintus.

Op een aantal plekken in Kampen zijn er al MUP’s gestart op eigen initiatief, waaronder de bibliotheek, de voedselbank of door initiatieven vanuit inwoners. Met de samenwerking tussen de gemeente en het Armoedefonds wordt het aantal MUP’s in onze gemeente de komende periode uitgebreid. De MUP’s zijn duidelijk te herkennen door een poster van Stichting Armoedefonds met daarop het logo in combinatie met een paarse vlinder.

Ook worden er de komende periode flyers op diverse openbare plekken opgehangen met hierop een QR-code die verwijst naar andere MUP’s in Kampen. Dit overzicht is ook te vinden op de website van Stichting het Armoedefonds.