Opvang ontheemden hotel Zalkerbroek in Kampen eenmalig verlengd

Gezien het aanhoudende tekort aan verblijfplaatsen voor ontheemden heeft de Rijksoverheid de gemeente Kampen verzocht om de opvang van ontheemden in hotel Zalkerbroek in Kampen te verlengen met vier maanden. Het college van B&W heeft, na een evaluatie van de afgelopen periode, besloten om gehoor te geven aan dit verzoek. De ontheemden worden sinds 1 maart 2023 opgevangen in het hotel langs de N50 bij Kampen. Dit verblijf zou duren tot en met 30 juni 2023. Dat wordt nu 1 november 2023.

Evaluatie
Een belangrijke voorwaarde voor de eventuele verlenging was dat omwonenden er niet teveel overlast van ondervinden. Daarom is de gemeente voorafgaand aan het besluit, zoals vooraf afgesproken, in gesprek gegaan met omwonenden. Hieruit bleek dat er bij omwonenden geen klachten of noemenswaardige problemen zijn over de opvang langs de N50. De omwonenden zijn intussen per brief geïnformeerd over de verlening van de crisisnoodopvang. Er is ook vooraf overlegd met Rijkswaterstaat: “De samenwerking tussen de gemeente Kampen en Rijkswaterstaat verloopt goed. We hebben aan de gemeente voorwaarden gesteld aan het gebruik van verzorgingsplaats Zalkerbroek. Hier houdt de gemeente zich aan, daarom werkt Rijkswaterstaat mee aan deze verlenging” aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Crisisnoodopvang
Hotel Zalkerbroek is op dit moment ingericht als crisisnoodopvang en is dus niet bedoeld als onderkomen voor langere tijd. De verlenging is eenmalig maar wel voor de duur van 4 maanden, zodat er voldoende tijd is om te zoeken naar een andere, meer geschikte locatie. Na 1 november zullen de ontheemden verhuizen naar een ander onderkomen. “Ondanks het feit dat we voor een grote uitdaging staan om geschikte opvangplaatsen te vinden, heb ik in overleg met het college van burgemeester en wethouders besloten dat de opvang in hotel Zalkerbroek hierna niet nog eens zal worden verlengd. Dit is destijds ook afgesproken met de omwonenden. Dit heb ik ook aan de Veiligheidsregio en aan het COA laten weten” licht burgemeester Sander de Rouwe toe. De opvang van de ontheemden in het hotel Zalkerbroek is een besluit van de gemeente Kampen, in overleg met omwonenden, Hotel Zalkerbroek en Rijkswaterstaat.