Raadsvergadering algemene beschouwingen perspectiefnota [LIVE 19:30]

Vanaf 19:30uur kun je kijken naar het eerste deel van de algemene beschouwingen perspectiefnota raadsvergadering. Na de indiening van de amendementen en moties wordt de raadsvergadering geschorst en op donderdag 16 juni as. om 19:30 uur voortgezet.

De uitzending is te volgen op TV of hier online.

AGENDA
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 1 juni 2023
4 Mededelingen
5 Ingekomen stukken

BESPREEKSTUKKEN
6 Raadsvoorstel Perspectiefnota 2024-2027