9,4 miljoen euro subsidie voor betaalbare woningen in Reevedelta

De gemeente Kampen ontvangt ruim 9,4 miljoen euro subsidie in het kader van de woningbouwimpuls van het Rijk. De gemeente Kampen krijgt hiermee de mogelijkheid om versneld meer betaalbare woningen in Reevedelta te bouwen.

Woningbouwimpuls

De woningbouwimpuls (WBI) van de Rijksoverheid is een subsidie voor het versneld bouwen van betaalbare woningen. De Rijksoverheid heeft de gemeente Kampen een subsidie van ruim 9,4 miljoen euro toegekend om in het Venekwartier en de Oeverwal, onderdeel van Reevedelta, versneld te kunnen bouwen.

Wethouder RO en Wonen Jan Peter van der Sluis: “Fantastisch dat het Rijk met het verstrekken van deze subsidie meegaat in onze ambities om sneller aan de slag te kunnen met het bouwen van meer betaalbare woningen in Reevedelta. Gezien de grote druk op de woningmarkt willen we de woningen zo snel mogelijk ontwikkelen, met name in het betaalbare segment. Zo komt die eerste schop in de grond sneller dichtbij.”

Subsidieaanvraag woningbouwimpuls

De subsidieaanvraag woningbouwimpuls is ingediend door de gemeente Kampen in nauwe samenwerking met consortium De Dijken BV, deltaWonen en provincie Overijssel. Reevedelta is een belangrijk sleutelproject van de woonagenda van West Overijssel. In Reevedelta komen betaalbare woningen voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens.

Rijksbijdrage mobiliteitsmaatregelen

In november 2022 heeft het Rijk ook een subsidie toegekend. Deze subsidie van 13,6 miljoen euro is voor de ontwikkeling van een mobiliteitshub bij station Kampen Zuid, de realisatie van fietstunnels, fietspaden en geluidswerende voorzieningen. Deze rijksbijdrage is toegekend vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport.

Samenwerking

De gemeente Kampen consortium De Dijken BV (BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling, BEMOG Projektontwikkeling BV en Mateboer Projectontwikkeling BV) en deltaWonen werken samen aan de versnelling van de woningbouwontwikkeling in het gebied Reevedelta. De versnelling is noodzakelijk om de ambitie van circa 400 nieuwe woningen per jaar in de gemeente Kampen waar te kunnen maken.

Wonen aan de nieuwe oevers van Kampen

Wonen aan weids water met de natuur aan je voeten. Dat is Reevedelta. Het nieuwe waterfront van de historische Hanzestad Kampen. Aan de oevers van het Reevediep wordt de komende jaren een duurzame, veilige woonomgeving ontwikkeld waar wonen in en met de natuur voorop staat. Reevedelta ligt in de economische topregio Zwolle, waar volop groei is van werkgelegenheid en talrijke kansen voor ondernemers.

Impressie Venekwartier

In Reevedelta worden in de komende tien tot vijftien jaar tenminste 3.200 woningen gerealiseerd in verschillende buurten en wijken. Meer informatie over Reevedelta is te vinden via www.reevedelta.nl