Neerslag en storm geven adempauze, maar de droogte houdt aan 

In combinatie met minder warme temperaturen gaf de neerslag van afgelopen dagen verlichting. Ook draagt de neerslag van storm Poly bij aan het herstel van de droge omstandigheden. Daarmee zien we het neerslagtekort afvlakken.  

Dat geldt ook voor de grondwaterstanden in de droge delen van ons werkgebied (Drenthe en Noord-Overijssel). Deze zijn laag, maar de gevallen neerslag helpt een handje en daarmee neemt de sterke daling van de grondwaterstand af. In de gebieden IJsseldelta en Salland zien we de grondwaterstanden voorzichtig stijgen. 

Hoewel de verwachting is dat de komende week opnieuw neerslag valt, houdt de droogte aan. Vooralsnog hoort 2023 bij de 5% droogste jaren in Nederland. Lees meer wat het waterschap doet in het liveblog: Liveblog: droogte | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl)