Pomp voor je op vakantie gaat je banden gratis op voor duurzamer autorijden

Ga voordat je op vakantie gaat nog langs de slimme bandenpomp op de parkeerplaats van het Burgemeester Berghuisplein in Kampen. Met deze slimme bandenpomp kunnen automobilisten gratis en op eenvoudige wijze de bandenspanning van hun auto controleren en op de juiste spanning brengen. Sinds februari 2022 gingen al 6523 inwoners uit onze gemeente je voor. Zo werd gemiddeld ruim 29 euro per voertuig aan brandstof bespaard.

De slimme bandenpomp laat direct een overzicht zien van de besparing op brandstof, CO2-uitstoot en bandenslijtage.  Een goede bandenspanning draagt bij aan veilig en duurzaam autorijden. Het levert brandstofbesparing op en er vindt minder slijtage van banden plaats. De gemeente Kampen wil met de pomp bijdragen aan een schonere en veiligere samenleving. In totaal werd door het gebruik van de pomp bijna 175 ton CO2  niet uitgestoten. De slimme bandenpomp is te vinden op de parkeerplaats van het Burgemeester Berghuisplein ter hoogte van de toegang naar de camperplaats en is 24/7 toegankelijk.

Gebruiksvriendelijk en duurzaam

De bandenpomp is door iedere automobilist eenvoudig te gebruiken. Op kenteken kan de juiste bandenspanning worden opgevraagd. Het touchscreen display helpt met het juist instellen. Tijdens het gebruik wordt weergegeven wat er gebeurt en na afloop worden direct de besparingen in euro’s, liters brandstof en verminderde CO2-uitstootgetoond. Het eenvoudige gebruik stimuleert dat automobilisten zelf (vaker) de spanning controleren. De pomp werkt op zonne-energie en is met zoveel mogelijk duurzame materialen gemaakt.

Band op Sanning 

De slimme bandenpomp is ontwikkeld door de organisatie Band op Spanning. Dit is een organisatie zonder winstoogmerk die werkt aan concrete en directe oplossingen voor een beter klimaat, schonere lucht en veiliger verkeer. Meer informatie is te vinden op: www.bandopspanning.nl.  De gemeente heeft de slimme bandenpomp gehuurd voor een periode van vijf jaar.