Bouw Dorpssluis Reeve van start

Het startsein voor de bouw van de Dorpssluis in Reeve werd gegeven door het onthullen van het bouwbord met een aftelklok. De Dorpssluis zal gereed zijn voor het vaarseizoen van 2025.

Op vrijdagmiddag 10 november vond het officiële startmoment voor de bouw van de Dorpssluis in Reeve plaats. Gedeputeerden Liesbeth Grijsen en Martijn Dadema, wethouders Jan Peter van der Sluis en Erik Faber, Joost Mulder (regiodirecteur BPD Ontwikkeling) en Oscar Koster (directeur Waterbouw Strukton) onthulden, in aanwezigheid van diverse betrokkenen, het bouwbord met daarop een afbeelding van de Dorpssluis, de samenwerkende partners, en een aftelklok.

Deze aftelklok geeft aan hoeveel tijd er nog rest tot het moment waarop de Dorpssluis operationeel zal zijn. Volgens de planning zal de Dorpssluis in Reeve operationeel zijn vanaf het vaarseizoen van 2025.