Informatiepunt in De Stadskazerne wordt goed bezocht

Nog maar een maand geleden werd het Informatiepunt Kampen geopend door wethouder Jan Peter van der Sluis. Het blijkt te voorzien in een grote behoefte. De opkomst is boven verwachting: er is veel aanloop in de Stadskazerne, waar het Informatiepunt drie keer per week geopend is. Maar ook telefonisch en per mail wordt de ‘sociale gids van Kampen’ goed gevonden.

Inwoners die vragen hebben, of ergens mee zitten en niet weten waar ze terechtkunnen, worden gratis en discreet geholpen bij het nieuwe Informatiepunt Kampen. Bart Drost is hier de coördinator en vertelt: “De thema’s waarvoor men bij ons terecht kan zijn heel divers. Mensen zijn hier welkom voor vragen over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg, geldzaken, digitale hulp en opvoeden en opgroeien.”

Vrijwilligerswerk leeft
Maar ook betrouwbare informatie over eenzaamheid, vervoer, vragen en ideeën over de buurt, ouder worden en lezen en schrijven is bij het Informatiepunt te krijgen. Drost: “We krijgen hele verschillende vragen binnen, waarbij vooral opvalt dat vrijwilligerswerk enorm leeft. Dat komt ook doordat onlangs Kampenvoorelkaar is gestart: een online platform voor vrijwilligerswerk, burenhulp en ontmoeting. Daar is veel animo voor en bij het Informatiepunt kunnen we helpen met het plaatsen van hulpvragen of het aanmelden als vrijwilliger.”

Eenzaamheid
Een ander thema waar veel vragen over komen is eenzaamheid. Het Informatiepunt Kampen merkt dat er veel behoefte is aan gezelschap, daginvulling. Onlangs gingen de vrijwilligers van het Informatiepunt op werkbezoek bij het Leger des Heils. Drost: “Dat was een mooie en leerzame ervaring. Erg mooi om te zien wat zij doen voor de inwoners. De hele kamer zat vol en er werd gezellig samen geluncht. Hierdoor hebben wij een nog beter beeld van wat zij doen en kunnen we daar gericht naar doorverwijzen.” De coördinator benadrukt dat de kracht van het Informatiepunt Kampen het grote netwerk is. “Door de samenwerking tussen WijZ Welzijn, de bibliotheek, Humanitas, stichting Present en de gemeente kunnen wij een inwoner op het goede spoor helpen en met de juiste dienst, activiteit of organisatie in contact brengen. En we breiden wekelijks ons netwerk uit doordat organisaties graag door ons vertegenwoordigd zijn.”

Snel geholpen
Ook de OV Ambassadeurs en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) houden hun spreekuur tijdens de bezoektijden van het Informatiepunt. Hierdoor zijn de lijnen tussen de organisaties en diensten kort. “Dit versterkt elkaar enorm. Vaak heeft een inwoner vragen op meerdere gebieden, en kan hij snel geholpen worden. Dat werkt erg goed!”

Het informatiepunt Kampen is gevestigd in de Stadskazerne en geopend op maandag van 13:00 – 15:00, dinsdag van 10:00 – 12:00 en donderdag van 13:00 – 15:00 uur. Op www.informatiepuntkampen.nl is veel te vinden over de thema’s

Wethouder Jan Peter van der Sluis met enkele vrijwilligers van het informatiepunt